Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild i fas åt höger av en äldre, distingerad man med hög panna, kraftig näsa, långa svängda mustascher, något tunga ögonlock, iklädd mörk rock, ljus väst samt stor, svart kravat med kråsnål. 32 x 22. Signerad: A. Edelfelt 1891. MÅlat i Paris "på ett par dagar" i juli 1891 samt retuscherat i Paris i maj 1892.

Förekomster i brev

Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Mme Grancher, alla dagar, en tafla som jag vill ha färdig snart för att få pengar och slippa denna pension och sist – Chambures underliga infall att få ett litet porträtt af sig måladt på 2 dagar (han reser imorgon) emedan hans syster, Mme de Montant bedt honom derom så enträget, och han funnit (som Mamma) att jag gör bäst då jag måste skynda mig. – Porträttet börjadt i går är nu färdigt, och som jag tror, mycket likt, kanske litet öfverdrifvet – det är svårt att inte göra karrikatyr af Chambures enorma väderklyfvar näsa. – Lyckligtvis har jag några dagars ledighet från Mme Grancher, ty hennes syster med familj kom i går från Havana för att helsa på henne och hon vill derför vara fri 4, 5 dagar. I dag var Pasteur och Vallery Radot i ateliern medan jag målade Chambure – de äro de enda som sett skizzen af Chambure, och funno den mycket lik. Måtte nu denna lilla duk bli färdig i morgon – Ch stannar annars öfver la fête nationale och jag med – och jag skulle ha sådan lust till landet nu. Icke för att Paris är på något sätt obehagligt nu – tvärtom – det är ej för varmt 18, 19, 20 grader, lifligt, gladt och sommarlössläppt. –

Paris 16 Juli 91 16 juli 1891
Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –

Söndag 29 maj 92 29 maj 1892
Jag har retoucherat porträttet af Chambure, som han sjelf tycker ser dumt ut. För resten har jag ej målat här – jag har haft nog med att se. Att denna korta Pariserresa gjort mig mycket godt, derom är jag öfvertygad, och jag har fått ny lust att måla och att gå framåt här. –