Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Bottenplan av salen för världsutställningen i Paris 1900.

Förekomster i brev

Paris 28. (Jag tror det är den 28, onsdag är det i alla fall) mars 1900 28 mars 1900
Illustration: bottenplan av salen. Så här se salarna ut. Då nu rotundans enda stora fönster tills vidare saknar bågar och glas och endast är behängdt med bastmattor kan man naturligtvis ej bedöma ljuset det minsta; derför vet jag ännu ej om vi finnar ta rotundan och halfa salen eller om vi taga afdelningen A. C D E B. der väggen X är mycket god. – Jag låter bekläda allt trävirke på de utskjutande skärmarna med oblekt tyg som jag senare låter måla. Saarinen har komponerat en fris som vi i trafarett måla på skärmarna öfverst. – Otäckt är att inne i muren vid Y finnas en massa afträden som jag nödvändigt vill ha stängda, ty det går ej an att folk springer dit bakom våra finska taflor. Man får ej tag i någon menniska här och jag får väl vända mig till öfverkukku Picard för denna sak. Arkitekten säger att han icke har annat att göra än leverera byggnaden efter ritningen. Dessa skärmar hålla nu på att byggas a och b äro redan färdiga och de öfriga fås (lofvas åtminstone) till lördag.

Det finns inga bilder för det här konstverket.