Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Halvfigurer i profil åt vänster mot enfärgad fond i mörk, blågrön ton. Pietro Krohn med hög panna, grått hår och gulbrun hy håller sin vänstra arm kring Mario, en gosse med ljus, rosafärgad hy och brunt hår. På Pietros hand en guldring med röd sten. Diffust ljus utan skuggor. Tempera och vaxblandad oljefärg. 68 x 58. Signerad: A. Edelfelt 1894. MÅlat på några dagar i Köpenhamn 1894, varvid Pietro Krohn var sjuk och huvudsakligen Marios figur utfördes. Pietros huvud fullbordades i Köpenhamn 1896.

Förekomster i brev

Bregentved, måndag 5 nov 1894 5 november 1894
i Köpenhamn, när jag engång kommer dit gör jag färdiga Krohns och Marios profiler som jag målat upp och som lofva att bli rigtigt bra.

Köpenhamn torsdag 25 okt 1900 25 oktober 1900
Också jag blef gladt öfverraskad af Krohns och Marios porträtt som är bra nu sedan det kommit i ram – bra gerna ville jag ställa ut det i Finland en gång.

Paris 10 november 1900 10 november 1900
Med utställningarna i Köpenhamn och Dresden tycks det gå bra så till vida att de på hvartdera stället bestyra om assurancer och transporter, och lyckligtvis ha vi ej så mycket taflor att man ej kan hålla reda på dem. Som sagdt. Nordströms härvaro är mig till stor tröst.

Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23 december 1900
Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i telefon och säga att han skall kungöra för vederbörande konstnärer huru urvalet för köpenhamnsutställningen försiggått – så näml. att jag helt och hållet öfverlät åt den danska kommissarien Hr Jastrau, att välja, annars skulle de flå mig hemma, alla de som icke fingo vara med. – Westerholm är Vittne på detta. Jag var icke ens der när urvalet gjordes.

Paris 23 jan. (onsdag) 1901 23 januari 1901
Krohn skrifver att vår finska utställning nu är öppnad i Khmn och att mitt porträtt af honom och Mario har mycken succès.

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
Samtidigt skref Krohn, som skall hålla ett föredrag om finsk konst i Köpenhamn i anledning af den nu öppnade finska utställningen, att han önskade upplysningar om den finska konstens utveckling, födelseår, statistiska data, anekdoter m.m. hvilket allt tillsammans blef 16 tättskrifna sidor som jag skickade till honom.

Det finns inga bilder för det här konstverket.