Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Mechelin är framställd i talarpose, med högra handen stödd mot en bok i brunt och rött på ett mörbrunt bord till vänster; en pappersrulle i den vänstra handen. Knäfigur i svart långrock, halvfas åt vänster. Grågrön fond. Dagmått: 161 x 93. Signerad: A. Edelfelt 1901. Beställt av Stadsfullmäktige i Helsingfors ( vars ordförande Mechelin var under 13 år) med anledning av Mechelins 60 årsdag 24 november 1899. Påbörjat i Helsingfors oktober 1900, fullbordat i Paris november 1900–januari 1901. Upphängdes i Stadsfullmäktiges sessionssal i rådhuset oktober 1901, avlägsnades på order av Generalguvernör Bobrikoff och överfördes till Ateneum december 1904, åter upphängt i sessionssalen november 1905. Akvarellstudie, bröstbild, i Ateneum, A III 2022:42.

Förekomster i brev

Odaterat 1 januari 1900
Det tråkiga har begynt. Väntning på lådor, trassel med allt möjligt i det numera ytterst ödsliga utställningspalatset, divideringar med undervisningsministern om möjliga inköp för Luxembourg, och derjemte porträttet som måste vara färdigt tisdag afton.

Samma måndag 1 januari 1900
Af alla mina arbeten är det Mechelin som lemnar mest öfrigt att önska – icke hufvudet, ty det är nog bra – men kroppen ser ännu ut som en stampsäck. En svart redingote är gräsligt svår att måla.

Samma onsdag 31 okt. 1900 Samma Paris. 31 oktober 1900
Mechelin kommer om fredag – hans porträtt står uppspändt på kilram och väntar honom.

Paris Söndag d. 4 nov. 1900 4 november 1900
Ännu har L. M. ej visat sig. Bara nu den Mechelin ville komma! Jag längtar så innerligt efter seriöst arbete. – Nu tänker jag gå på Louvren och se litet på Tizians "l'homme au gant" för att kunna måla Mechelin rigtigt storslaget.

Paris 10 november 1900 10 november 1900
Porträttet går ganska bra framåt och jag hoppas ha det alldeles färdigt inom denna vecka. Ernst Nordström hjelper mig med inpackningen så att jag bara på morgnarna behöfver vara på utställningen och sedan litar på honom för resten af dagen, då jag kan måla i fred. Vore min modell bara litet mindre upptagen! Han skall alltid möte någon just som jag är i bästa farten att måla – och ett stort porträtt gör sig icke sjelf.

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Ja, jag njuter obeskrifligt af att få måla igen. Då man ofta i ungdomen sagt att jag fått gåfvor och anlag för denna konstart, då jag ju dessutom tidtals sysslat med densamma, så vore det bra, bra roligt att nu få egne sig litet deråt – istället för åt packlådor, språng hos ministrar, bokföring och affärskorrespondens. Jag har derför med jubel gjort några skizzer till fr. Acktés porträtt, börjat på med Moltke och påtat på Mechelins statsmannaapparut, bord i Empirestil, lagbok, papper m.m.

Paris 1 febr. 1901 1 februari 1901
Ja nu får jag fortsätta mina två Alcestor med modele, sluta moltke och Mechelin, och detta allt går väl icke fulla så fort som man först tänkt.