Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En medelålders man med armarna korslagda över bröstet; svart rock, brunt hår, mustaascher och kort helskägg samt glasögon utan bågar. Stående halvfigur i fas åt höger. Genom en öppen dörr i den rödbruna fondväggen syns till höger ett solbelyst rum. 96 x 67. Signerad: A. Edelfelt 1900. På frånsidan av duken anteckning av konstnären: "Porträtt af Dr Axel Lille. Måladt för Nyländska Afdelningen af Albert Edelfelt Oktober 1900". Målat i Helsingfors. Beställt med Anledning av Lilles 50-årsdag 28 mars 1898 av Nylands nation för 3,000 mark.

Förekomster i brev

Paris 10 november 1900 10 november 1900
Med utställningarna i Köpenhamn och Dresden tycks det gå bra så till vida att de på hvartdera stället bestyra om assurancer och transporter, och lyckligtvis ha vi ej så mycket taflor att man ej kan hålla reda på dem. Som sagdt. Nordströms härvaro är mig till stor tröst.

Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23 december 1900
Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i telefon och säga att han skall kungöra för vederbörande konstnärer huru urvalet för köpenhamnsutställningen försiggått – så näml. att jag helt och hållet öfverlät åt den danska kommissarien Hr Jastrau, att välja, annars skulle de flå mig hemma, alla de som icke fingo vara med. – Westerholm är Vittne på detta. Jag var icke ens der när urvalet gjordes.

Paris 23 jan. (onsdag) 1901 23 januari 1901
Krohn skrifver att vår finska utställning nu är öppnad i Khmn och att mitt porträtt af honom och Mario har mycken succès.

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
Samtidigt skref Krohn, som skall hålla ett föredrag om finsk konst i Köpenhamn i anledning af den nu öppnade finska utställningen, att han önskade upplysningar om den finska konstens utveckling, födelseår, statistiska data, anekdoter m.m. hvilket allt tillsammans blef 16 tättskrifna sidor som jag skickade till honom.