Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Den 27 november 1900 skriver Edelfelt till sin mor, att han föregående dag varit på "trägravyrafton" hos Ville Vallgren. "Var och en skulle rita, skära och trycka ett originalträsnitt. Jag gjorde ett porträtt av Ville Vallgren, som väckte allmän munterhet". Av detta träsnitt är intet avdrag känt.

Förekomster i brev

Paris 27 nov. 1900 27 november 1900
Vallgrens äro utomordentligt hyggliga mot mig. Vi hade der en trägravyr afton – flere franska konstnärer och en målande fru Mme Potrel – hvar och en skulle rita och skära och trycka ett originalträsnitt – Jag gjorde det också ett porträtt af Ville Vallgren som väckte allmän munterhet. – De bedja båda helsa till Er tusen gånger.

Det finns inga bilder för det här konstverket.