Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konstnär, författare, g.m. Louis Sparre

Bregentved måndag 30 1 januari 1893
Huru gick det med herrskapet Sparre? Reste de verkligen till Kajana? – Jag har aldrig sett en menniska med sådan fanatism fasthålla en idé, som Sparre denna Kajanafärd. –
Berlin 4 mars 1893. lördag Hôtel du Nord 4 mars 1893
Nordenskiöld sjunger alltjemnt fr. Evas lof: det är en sådan präktig flicka det är slutrefrängen.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
C. Mannerheims och Aina Ehrnrooths förlofning förvånade mig betydligt – jag trodde att han icke skulle ha allvar med sitt slående. Att hon och alla andra i slägten äro nöjda kan jag nog förstå. Men allt hennes sångstudium de 55,000 markerna och hennes röst, de äro då bortkastade. Märkvärdigt är ändå att han verkligen fastnade. Hvad säga Sparres? Hvilka vägar har hon kommit hem? Skall hon aldrig mera ge konserter heller? Nog är det ändå klent beställt med den konstnärligheten.
Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
Tänk så artistiskt det blir på Haiko på sensommaren, Sparres, Wallgrens, Juhani Aho (så sade han åtminstone) och Meyer samt vi, sedan!