Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherrinna

Källor

Inga källor
Måndag natt kl ½ 12 ffebr. 1882 12 februari 1882
Ja der är kostymbal, och gubben M. som har sina kapriser, låter ej sin dotter gå dit, ehuru hon har en förskräcklig lust. – Han hatar chevaliergardisterna och tycker ej om den Durassoffska genren säger han. Paul och jag gå okostymerade – dels emedan man är säker på att sålunda alltid vara convenabel och ej sämre än andra, dels emedan flere civila herrar, Wolkoffarne m.fl. ej kostymera sig. – Visserligen kunde jag få flera vackra kostymer af Jacoby – kanske jag också besluter annorlunda i morgon. – Kitty skall ha en vacker polsk kostym, – gumman D. skall vara kostymerad, friherrinnan Maydel en marquise Louis XV, Lize Odinzoff empire o.s.v. – Levaschoff sotare i svart sammet. Gubben M. är jaloux på sin dotter – han kan ej tåla dessa dumhufvuden säger han, och lider af att se dem slå för Sonjutschka, men han går för långt då han bråkar emot ett tillfälle att roa sig för henne.
Petersburg söndag afton 30 december 1883
Jag satt vid supern emellan en fr. Orloff och en Harpavitsky (tror jag hon heter) och gjorde mina iakttagelser. Ryskorna äro alldeles lustiga i sitt slag och likna hvarken fransyskor eller några andra. Allra minst likna de våra nordiska unga flickor. Kl. ½ 5 kommo vi derifrån. Jag hade dansat med alla – Kadriljerna med fru Maydell, fr. Orloff m.fl. Kitty var vänligheten sjelf, och det var på fullaste allvar man tackade henne för det utmärkta mottagandet och de ypperliga arrangementerna när man gick. Vid supén dracks en hel hop champagne.