Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ordförande för senatens juridiska avdelningen, prokurator, professor i juridik

Paris d. 10 mars 1880. 10 mars 1880
Edelfelt tackar för brevet och tidningarna; på Café de la Régence har han redan läst om festligheterna, August Ahlqvists och Robert Montgomerys tal, samt Rafael Hertzbergs verser, som han inte fann särdeles originella; det måste ha varit intressant att se Helsingfors i högtidsskrud.
Paris d. 26 26 maj 1880
Osäker koppling Hos Madame Chevalier var Montgomerys, Schultén och en kines Tann-Linn, som blivit bekant med Madame Chevaliers son, en marinofficer, i Kina; Edelfelt tycker kineser är obehagliga och ser ut som gamla kärringar och har underliga fasoner; Tann-Linn är elev i École des Mines; han talar bra franska men går i kinesisk kostym, med en stångpiska som räcker ner till hälarna.
Paris d. 11 Juni 1880 11 juni 1880
Osäker koppling Det har varit ett elände med Carl Mannerheim och hans situation; Edelfelt vill inte tala illa om honom, men han har blivit trött på honom; Mannerheim har ingen karaktär, ingen fast vilja; Montgomery och Edelfelt har rått honom att resa hem och lida följderna av egna dårskaper; då man tagit fan i båten måste man ro honom i land; ibland har Edelfelt tappat tålamodet och sagt hårda ord, vilket inte hindrat Mannerheim från att komma tillbaka; begåvning betyder ingenting då den inte utvecklas genom ordentligt, manligt arbete; Mannerheim är liksom Karl Wetterhoff offer för den romantiska riktningen, i föraktet för det borgerliga, lättjan och medvetandet om eget snille; Edelfelt säger detta i förtroende; Mannerheim är som om han stannat i sin utveckling vid 20 år; han har kvar åsikter och funderingar från då han var student, sysslade med litteratur och dramatik, läste Alfred de Musset och Heinrich Heine.
Osäker koppling Montgomery underrättade om att Mischa Walleen blivit student.
fredag kl. 12 på natten 10 september 1880
Osäker koppling Montgomerys adress borde inte vara omöjlig att få; han bör underrättas.
Tisdag d 19 okt 1880 19 oktober 1880
Osäker koppling Edelfelt träffade Montgomerys kvällen innan de reste.
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
Osäker koppling W. Runeberg lär ha gjort en byst som är bra av Montgomery.
Moskva 14/26 Maj kl. 3. e.m. 1896 26 maj 1896
Våra finska deputerade gingo nära kejsarn – först gingo golova'erna i Moskva och Petersburg och Warschau, och så kommo de våra – Montgomery Biskop Johansson och Ramsay i ett led – Kurtén och Wärri och Rein i ett annat. Johanssons och Reins doktorshattar begreps ej af mängden. Hvad som var rent af ynkligt att se var de stackars utgamla generaladjutanterna som skulle bära baldakinen. Alltjemnt vacklade baldakinen till höger och venster, och man trodde att någon af gubbarne skulle ramla och stryka med på kuppen. – De svettades och sågo olyckliga ut i sina skinnmössor, krokiga i ryggen och utgamla. Många åttioåringar, de allra flesta öfver 75 år.
Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1 juni 1896
Jo Dæhn hade i dag varit uppe med aqvarellen, kejsarn hade förklarat sig mycket nöjd och genast bifallit till Dæhns ordensproposition. Montgomery var särdeles nöjd, likaså biskopen som tackade mig skildt för idén.