Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ungersk konstnär

Källor

Paris d. 7 December 1874. 7 december 1874
Alfred Henri Berthoud har varit guvernör [informator] för furst Grigorij Gagarins barn i Moskva och Rom; förutom hans modersmål franska (född i Neuchatel) talar han tyska, ryska, engelska och italienska; som informator har han vistats i Ryssland och kommit in i den finaste ryska societeten; Berthoud umgås med Aleksandr Bariatinsky och Lev Tolstoj när de är i Paris; han känner Aleksej Bogeljubow, ungraren Mihály Munkacky och alla målare i Rom; efter studierna tänker han slå sig ner i Sankt Petersburg; han har reda på sociala förhållanden i Finland och förundrar sig över att Edelfelt inte lärt sig ryska och sökt stipendium från Petersburgerakademin; Berthoud är den enda utlänningen som är medlem i amerikanernas klubb i Paris; Edelfelt ser fram emot att umgås med Berthoud och Paul Robert.
Paris d. 6 Febr. 1875. 6 februari 1875
En god vän till Julian Alden Weir har anlänt, amerikanen Charles-Edouard Dubois, som talar franska lika bra som en parisare; Dubois är en framstående målare med egen ateljé i Paris och vän till Mihály Munhazky; Edelfelt åt föregående dag middag med Weir, Dubois, Alfred Henri Berthoud och Paul Robert på Crèmerie de Jacob, där elever vid École des Beaux-Arts brukar äta; Weir bjöd på champagne.
Paris, söndagen d. 21 Februari 1875 21 februari 1875
Med Pauline Ahlberg var Edelfelt på Cercle artistique (Cercle Mirlitons), Place Vendôme, där det är en exposition med modern konst; där finns namn som Tony Robert-Fleury, Jean-Léon Gérôme, Mihály Munckascy, Édouard Dubufe, Édouard Detaille och Jehan Georges Vibert, men verken utgörs av obetydliga småsaker.
Den ungerske konstnären Mihály Munkascys "fruntimmersporträtt" är långt ifrån vad man kunde vänta sig av en så talangfull målare; Jean-Léon Gérôme har en medelmåttig tavla som föreställer två hästar framför en port i Cairo.
Paris d. 27 nov. 1876. 27 november 1876
Man kan inte resonera med folk som talar med "sidovördnad" om Jean-Léon Gérôme, Ernest Meissonier, Paul Laurens, J.A.D. Ingres, men som höjer Wilhelm von Gegerfelt, Carl Skånberg och Mihály Munkaszy till skyarna.
Paris fettisdagen 78. 5 mars 1878
Gustaf Cederström har presenterat Edelfelt för Ernest Meissonier, Léon Bonnat, Mihály Munkaczy; Edelfelt har varit på den stora operabalen och senast på bal hos Alfred Koechlin.
Sedan besökte de Mihály Munkachy som har ett palats som heter duga; för 15 år sedan var han svarvargesäll i Ungern, nu säljer han tavlor till 50 000 francs och har gift sig med en stormrik comtesse de la Marche.
Paris d. 9 Juli 1878. 9 juli 1878
Hedersmedaljerna har diskuterats mycket; följande utlänningar har fått hedersmedalj: John Everett Millais, Hubert von Herkomer (engelsman), Emile Wauters (belgier, rättvist), Mihály Munkaczy (ungrare), Hans Makart (wienare), Filippo Monteverdi (italienare) och en spanjor som Edelfelt inte minns namnet på; Raimundo de Madrazo och Carl Bloch (dansk) fick endast första medalj.
Lennart Reuterskiöld vill att Edelfelt kommer så ofta som möjligt och vill bilda en liten krets med honom och Gustaf Cederström; Cederström vill att Edelfelt tar en ateljé i samma hus som han, men hyran är för hög; det vore nära till Koechlins, Madame Jacquinot, Reuterskiöld och målarkolonin med Mihály Munkakcy; hos Edelfelt är det ljuvt gott, men entréen är så förfärlig att han inte kan be någon hederlig människa komma dit in.
Onsdag d. 26 februari 79 26 februari 1879
Gustaf Cederström har fått 19 000 francs för sin tavla [Karl XII:s likfärd]; han lovade att efter salongsarbetet var över ställa till en middag i sin ateljé och också bjuda Gustave Jacquet och Mihály Munkazcy.
d. 28 Mars 1879. 28 mars 1879
Gustaf Cederström ville med allt gewalt [våld] att Edelfelt skulle låna en vit halsduk av Lennart Reuterskiöld och följa med honom på bal hos Mihály Munkácsy; Edelfelt ville inte gå på en bal dit han inte var bjuden och tackade bestämt nej.
Mihály Munkaczys för kanske det ståtligaste livet av alla konstnärer i Paris; hans nya hotell är inredd med överdådig lyx; förutom att han tjänar mycket på sitt måleri fick han 2 miljoner med sin fru, grevinnan de la Marche.
Paris lördag d. 10 mai -79. 10 maj 1879
Gustaf Cederström hade inte bjudit Mihály Munkaczy och Gustave Jacquet som han lovat; det var inga andra än Pirre Horn och en spanjor Léra; de åkte till Marguer nära Renaissancen [?], ett av de bästa ställena i Paris.
d. 3 Juni 1879 3 juni 1879
En förläggare Baschet som för två år sedan utgav Blanca och Tajtas (Fredrika Snygg) huvud fick ett album till låns, som han inte lämnat tillbaka; i en redogörelse för världsutställningen har "det nötet" publicerat en dålig teckning från 1875 som ett prov på Edelfelts talang och "l'école russe" [den ryska skolan]; författaren till boken [Mario Proth], "voyage au pays des peintres", har inte med ett ord nämnt Edelfelt i texten; det är beklagligt att Edelfelt skall figurera med ett dåligt utkast bredvid Ludwig Knaus, Mihály Munkacsy, Carolus Duran och Jules Bastien.
Paris d. 8 februari 1880. 8 februari 1880
Edelfelt har 3 ateljéer på förslag; den ena finns i Champs Elysées på Rue Washington för 800 francs, snygg men utan rum; den andra finns på Rue Bayeu vägg i vägg med Gustaf Cederström, 1 000 francs med alkov; den tredje har Madame Bourgain letat upp och den har två rum för 1 200 francs; ateljén där Cederström bor är nästan lika långt från Boulevarden och teatrarna som Edelfelts nuvarande, men den är nära Boulognerskogen, Parc Monceau och Avenue des Villiers där Ernest Meissonier, Mihàly Munkakczy och Sarah Bernhardt bor.
Midsommardagen 1880 1 juni 1880
Edelfelt har efter att i flera dagar löpt runt i regnet hyrt en ateljé på Avenue des Villiers 147; det är i samma hus som Gustave Courtois, Pascal Dagnan och Beer bor; det är långt från centrum, men ligger närmare de fina kvarteren och Boulevard Montparnasse; Avenue de Villiers är det artistiskt-aristokratiska kvarteret; där bor Ernest Meissonier, Mihály Munkakzy, Jules Bastien Lepage och Sarah Bernhardt; Edelfelt bor i allra bortesta ändan nära fortifikationerna; för 1200 francs får han ett förrum, salong och en sängkammare; huset är propert och nytt; Gustaf Cederström bor några steg därifrån; conciergen [portvakten] städar för 20 francs i månaden och gör frukost för 2 francs, vin inte inberäknat.
Söndag 3 octobre 1880 3 oktober 1880
Greve Seilern kom föregående dag på visit; han bad att de skulle glömma deras "froideur" [kyla] med anledning av Carl Mannerheim; Seilern antog att Edelfelt öppnat ögonen, vilket gjorde Edelfelt svarslös; han inser inte varför han skulle vända en person ryggen som alltid varit vänlig mot honom; på tisdag går han med Seilern till Mihály Munkaczy; han säger att han slutat att spela, "j'ai abandonné une maîtresse qui est la pire de toutes, la dame de pique" [jag har övergett en älskarinna som är den värsta av alla, spader dam]; Edelfelt uppmanar att inte avslöja för Mannerheim att han anlänt; Beer har sagt att Edelfelt ännu inte anlänt till Paris.
P.burg. tisdag afton d 28 mars 1882 28 mars 1882
Senare gick jag ut med Paul för att köpa något åt gossarne och Lily – åt de förre köpte jag mycket välkomna saker men åt Lily hittade vi ännu ej på något. Åt Wania gaf jag en stor fotografi af Munkaczys Kristus inför Pilatus åt Koki en samling croquis militaires af Detaille och de Neuville – Fru Etter förklarade detta vara folier men jag är rigtigt glad att jag kom mig till dessa uppköp. Schura har jag tröstat med att han ej skall bli utan, och år Lily skall vi försöka få något i morgon.
Paris d. 20 april 82 20 april 1882
Wahlberg är med i den der fin-fina utställning som Petit tänker ställa till i sin nya expositions lokal. Det blir bara 20 målare – för Frankrike: Bonnat, Meissonier, Baudry Tyskland Mengel och Knaus, Spanien Madrazo, Italien de Nittis, Sverige Wahlberg Ryssland Boguluboff och Pohitonoff, England Herkomer och Millais österrike-ungern Munkacsy, Belgien Stevens hvad tycks? lofvar det ej bli ganska fint. Om expositionen lyckas och förnyas i nästa år, lofvade Wahlberg ställa så till att jag på något underligt sätt skulle representera Finland – men då gäller det att få någonting rigtigt fint. Tala ej om denna ytterst vågade idé.
Fredag d. 16 mars 83 16 mars 1883
I dag skall jag gå till Munkacsy, der jag troligen träffar fru Reuterskiöld.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
Sista tisdags middag hos Reuterskiölds – med Munkacsy's, baron Adelsvärds (alldeles franska, tala ej svenska) Nobel, den rike, nitro glycerin-mannen, några fransmän och några attachéer.
Mme Munkacsy är verkligen "la fine fleur du parvenu" något obeskrifligt simpelt och bråkigt. Hennes man, som visserligen varit arbetare, men som har takt och esprit, skäms som en hund för henne. Mme M. är från Luxemburg, har först varit några säga aktris, andra tvätterska – blef sedan gift med en stormrik baron de la Marche, som dog, hvarefter hon äktade Munkacsy. skrytsam, bråkig, snobbig, skulle hon aldrig ha blifvit emottagen om hon ej vore Munkacsys hustru. Det var roligt att se huru den vackra och fina Mme Adelsvärd dref med henne, narrade henne att tala om sitt tjenstefolk, om sina enorma utgifter o.d.
Mme M. smickrade mig så tjockt som möjligt. Det var så sällsynt att se en målare vara så comme il faut som jag – också skulle hon kunna citera många familjemödrar som ej bättre begärde än få mig till måg. Hon höll i denna reglering loftal öfver Juden Sedelmeyer, miljonär och tafvelhandlare, som "lancerat” Munkacsy" – han har en massa döttrar les unes plus charmantes que les autres, et, ma foi, une très jolie dot – etc. etc. – enfin je vous ferai invitez chez eux, vous verrez. Hvad skulle Mamma säga om jag en dag skulle komma hem med en Sarah, Rachel eller Dinah? – Pas de danger!
Paris d. 9 mars 1884 9 mars 1884
efter att ha arbetet med Reuterskiölds hela förmiddagen, under inseende af Munkacsy, som satt här fr. kl. 10 till 12,
Munkacsy satt som sagdt här i går. Han har en faible för fru Reuterskiöld, till hans frus stora förargelse
I förrgår var jag hos honom. En massa marquiser och comtesser och hans egen gamla galente som gjorde les honneurs.
Han förstår naturligtvis ej mitt måleri "en plein air" han som bara tycker om kolsvart och hvitt – emellertid erkände han att det var mycket talent i taflan. Mammas porträtt tyckte han om, och tog, under det jag målade, och ritade med krita ett och annat på boken, fonden och kostymen för att sätta in några knalleffekter.
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
"Mischka" (Munkacsy) och jag superade i hemlighet litet tidigare, och så snart jag fått litet mat i magen rök jag af.
Lördag d. 26 april 84. 26 april 1884
Jag har haft ett tråkigt arbete i afton. Det att gå igenom öfversättningen af fänrik Ståls Sägner ord för ord med M. Bayle, den franske student som nu hålla på med andra delen. – Fastän vi haft ett helt filologiskt göra, diskuterat långa stunder om "anamma", huruvida det borde öfversättas med "nom du nom" eller "Peste" eller något dylikt, eller "han sprack den saten" huruvida saten der borde återges med "la diablesse" eller "la salté" o.s.v. så känner jag mig dock så uppfriskad och vederqvickt af Runeberg och fänrik Stål, att jag nästan glömmer detta bråk sedan tre timmar. För att icke förlora denna seance med M. Bayle har jag försakat 1• middag på banque de France med Magnins, 2• Operan i Seineprefekturens loge, 3• Munkacsys invigning af expositionen af Christus på korset.
Paris d. 22 om aftonen 85 1 januari 1885
Om representationen hos Petit: Gallifet, Munkaczy, Madame Adam och 500 andra applåderade när Sarah Bernhadt "sjåpade sig", Coquelin hade en "idiotisk" roll, Baretta som var "ingénie" och Reichemberg som läste en saga.
Nyårsdagen 1886. 1 januari 1886
Edelfelt har ingen lust att göra nyårsvisiter, men är tvungen att göra det: till Pasteur och Munkacsy och några andra.
Paris d. 15 januari 1886 15 januari 1886
Munkaczy visade nyligen sin första tavla för Edelfelt; på frågan vem han trodde att hade målat den gissade Edelfelt att den var av Isabey eller annan fransk konstnär från 1840.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Om lördag blir det stor bal hos Munkaczy, som har fått sin tavla med den döende Mozart färdig.
Greve Hoyos, som är österrikiska ministern, är Munkaczys vän och på det sättet har Munkaczy kontakt med en stor del av Faubourg Saint Germain [traditionellt säte för franska artistokratin].
Kejsaren [Österrike-Ungern] har adlat Munkaczy och greve Beust har skrivit brev om adelskapet, som berättar om hur österrikarna ser Muncakzy.
Om Munkaczys konstnärlighet.
Tisdag d. 23 februari 86 23 februari 1886
På lördag är det stor bal hos Munkakczy; på söndag är middag hos Chambure; i går måndag var soaré hos Freederickzs.
Balen hos Munkakczy var däremot "det vackraste man kan se"; palatset upplyst; enastående inredning, vackra toaletter [klänningar]; ungersk dans, czardas, av herr och fru Mischka, Andrássy, Karolyi; grevinnan Tölöky liknade fröken Puschkin; Madame Essipoff ledde zigenarmusik.
Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Många av Edelfelts vänner är med i Mirlitons: Dagnan, Beraud, Aublet, Munkaczy.
Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
I söndags var Edelfelt bjuden till svenska ministern greve Lewenhaupt, utan att först ha gjort visit; övriga gäster var prins Eugen, Åkerman som är svensk minister i Wien, tillsammans med ny fru som är född grevinna Liljencrantz, Celsings, Munkaczy med fru, friherrinnan Adelsvärd född Pourtalès, baron Falkenberg, Wahlberg.
Prins Eugen visar omdöme i konst; han är förtjust i Dagnans verk; och har kritiserat Munkaczys senaste verk.
Munkaczys eleganta scener blir "sliskiga".
måndag 1 januari 1889
Citerar brev från Krohn om hedersmedaljerna: Frankrike: Dagnan med 35 röster Delaunay fick 33 röster, Jules Dupré 31, Aimé Morot 30, Lhermitte 28, Gigoux som är 86 år och ställde ut tavla från 1830 fick 26 röster, gamla Hébert 26 röster, gamla Bernier 25, Cormon 24, Detaille 23, Jules Lefebvre 22, Raphael Collin som är Etters bekanta 22 Tyskland: Liebermann, Uhde England: Alma-Tadema, Moore Österrike-Ungern: Munkaczy Belgien: Stevens, Courtens, Wauters Spanien: Jimenez Förenta Staterna: Sargent, Melchers, Holland: gamla Israëls Italien: Boldini Danmark: Kröyer Norge: Werenskiöld Sverige: Richard Bergh Finland: Edelfelt Ryssland: Chelmonsky Krohn skriver att medaljbesluten är definitiva.
Berlin, den 7 Oktober 1889 7 oktober 1889
Tuxen berättat om juryn i Paris: Beckers intriger; Edelfelt fått sin hedersmedalj med över 30 röster, Dagnan 36, Kröyer och Sargent 35, de flesta andra fick 25 röster; Munkaczy 21; de äldre över hela världen är rasande över medaljerna: i Danmark, Sverige, Finland; man talar om den radikala juryn, men man beskyller inte juryn för oärlighet, som C. G. Estlander gör.
Paris, lördag 30 maj 1891 30 maj 1891
Att jag lärt af den här utställningen rätt mycket – det är säkert. Bara hålla i och icke ge efter en tumsmån. 70 procent af det moderna franska måleriet är bara ytterst skickligt handtverk, och om jag också mycket väl inser att jag aldrig kan komma upp till denna virtuositet så är det mig ganz egal – jag skall försöka att komma till något annat och bättre. Utländingarna äro de bästa på Champs Elysées. Jag var der i dag. Några engelsmän ha ypperligt kända saker der Munkacsy (ehuru utländing) har gjort två taflor som tyda på den sorgligaste dekadens icke en enda af hans gamla förtjenster bara felen tio gånger förstorade – det är en konstnärlig "spanskrott" som jag sällan sett make till: kritiken berömmer dessa horrörer – der ser man hvad dessa usla dussinskrifvare äro värda.