Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk konstnär

Källor

Paris d. 12 nov. 77 12 november 1877
En granne och målare, Monsieur Ennemond Payen har gett Edelfelt buteljer med vin direkt från Bordeaux; Edelfelt får ännu bara äta flytande, buljong, mjölk, vin och tisane [brygd, infusion].
Paris d. 15 november 77 15 november 1877
Monsieur Ennemond Payen har skickat Edelfelt 6 buteljer gammalt Bordeaux, som han fått av sin far i Bordeaux.
Paris 1 dec. 77 1 december 1877
Edelfelt gav i dag 25 francs åt conciergens [gårdskarlens] hustru; det är tillräckligt om han ger henne 10 francs i månaden; hon kokar frukost åt Ennemond Payen och han betalar henne 12 francs i månaden.
Ennemond Payen är hygglig och väluppfostrad; han är ingenjör, har en lantegendom och sysslar sedan två år tillbaka med måleri; han är lierad med Jules Bastien, som varit hans lärare; Edelfelt vet ännu inte om han blir mera intim med Payen, då denne inte bor i huset utan bara har sin ateljé där och dessutom är äldre än Edelfelt.
Paris d. 14 dec. 77 14 december 1877
Ennemond Payen har rekommenderat en "kärring", som skall ha distingerade drag och ståtlig hållning, till modell för Ebba Stenbock.
Paris d. 16 Januari 1879. 16 januari 1879
Förutom färden till Jean-Léon Gérôme har Edelfelt inte varit utanför kvarteret; han har sett Ennemond Payen och alla amerikaner i grannskapet.
Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Jules Bastien, Ennemond Payen, Jean Gautherin och Johan Singer Sargent har uppmanat Edelfelt att gå med i Cercle artistique vid Rue St Arnaud; som medlem kunde han ställa ut mindre saker och göra bekantskaper; medlemskapet kostar 100 francs i året och man får tillgång till föreningens bibliotek, läserum, fäktsal och teater.
Edelfelt gladde sig över skulptören Jean Gautherins omdöme; Gautherin är en celebritet som sedan länge är hors concours [behöver inte tävla om att få en plats] och tilldelades föregående år hederslegionen; Ennemond Payen tog honom hem till Edelfelt; Gautherin sade att Edelfelts tavla skulle bli mera originell än Carl IX och att han gjort framsteg från föregående år; han tyckte om Edelfelts teckningar och Erikssons porträtt.
Onsdag d. 26 februari 79 26 februari 1879
Edelfelt hälsade på hos Ennemond Payen och fick låna en vit dominikanerkostym; vädret var så ruskigt att Edelfelt inte kände för att gå på bal; då Gunnar Berndtson kom blev han på nytt livad och de begav sig iväg.
Lördag mars 79. 15 mars 1879
Ennemond Payen kom på besök med en av de bästa landskapsmålarna, Hector Hanoteau; Hanoteau sade att Edelfelts landskap saknade form, teckning och "l'imprévu de la nature" [det oväntade i naturen]; till Payen hade Hanoteau sagt att Edelfelts studier var otillräckliga, men att man ändå såg talang i arbetet.
Paris d. 19 mars 79. 19 mars 1879
Edelfelt väntade hela förmiddagen på att knipa Jean Paul Laurens i farten, då denne besökte Ennemond Payen; men Laurens kom inte.
Föregående kväll hade Bastienerna och Pierre Petit Gerard lockat Edelfelt på en magnetisk soarée (animal magnetism); Max Schultén har följt med Jean Martin Charcots föreläsningar och experiment på la Salpetrière och säger sig inte tvivla på att ett anormalt, så kallat magnetiskt, tillstånd kan framkallas i synnerhet hos nervösa och hysteriska fruntimmer; det magnetiska tillståndet kan framkallas genom att starkt fixera patienten (mediet), låta en elektrisk ström genomgå mediet, kasta elektriskt ljus in i ögonen eller låta mediet sätta sig på ett lätt vibrerande plan (exempelvis en resonansbotten); den magnetiska seansen föregående kväll försiggick hos magnetisören d'Angerville; de magnetiserade (vanliga parisiskor, sömmerskor eller badmamseller) intog ställningar som var fulla av natur och skönhet; Edelfelt antog att de antingen var utmärkta skådespelerskor överlägsna självaste Sarah [Bernhardt?], eller om det inte var på skämt är människan från början ett graciöst djur som genom sällskapslivet och förhållandena blivit obehaglig och kantig i rörelserna; det är bevisat att ett sjukligt nervöst tillstånd gör en mottaglig för magnetism, och många kandidater hittas därför i stora städer som Paris där alla är mer eller mindre nervösa; Edelfelt och Ennemond Payen satt i tysthet och flinade åt hur "en massa vidskepliga käringar" andäktigt betraktade fenomenen, och åt den yngre Bastiens narraktighet att tro sig kunna magnetisera folk; fastän hela Faculté de Medecine de Paris [medicinska fakulteten] och ett tusental läkare konstaterar märkvärdiga fakta på la Salpetière har ingen kunnat lyfta på slöjan för en av naturens hemligheter och ge en hypotes på vad det magnetiska tillståndet är.
Paris d. 8 april 79. 8 april 1879
Ennemond Payen har sagt åt Jules Bastien att Edelfelt tagit illa upp av Bastiens kritik av hans tavla för Salongen; Bastien beklagade och förklarade att han varit så uppriktig och sträng för att Edelfelt har talang, åt en målare utan framtid hade han inte sagt det.
Paris, måndag d. 23 nov. 23 november 1879
Ennemond Payen och Jean Gautherin tyckte om Edelfelts Haikotavla.
Edelfelt åt frukost med Ennemond Payen och Jean Gautherin; de berättade att Jules Bastien Lepage fått hederslegionen; för närvarande är Bastien i London, där han skall måla prinsen av Wales.
Paris d. 4 mars 1880. 4 mars 1880
På en gång fick Edelfelt besök av av Alexis Gripenberg, Kalle Lundström, Carl Mannerheim, Madame Jacquinot, fröken Anna Gardell, Jules Bastien Lepage, Charles Moreau Vauthier och Ennemond Payen.
Fragment 20 mars 1880
På måndag har Ennemond Payen bjudit Edelfelt på middag.
Paris d. 11 maj 1880 11 maj 1880
Middagen var intressant; Roger Portalis är ungkarl, rik, omkring 40 år och bibliofil; inbjudna var Edelfelt, Ennemond Payen, Jean Gautherin, Pascal Dagnan, en gammal baron de Savigney och en comte d’Agiez.
Häromaftonen fick Edelfelt ett brev från Ennemond Payen, med en inbjudan till middag hos en Monsieur Roger de Portalis, en stor amatör av teckningar; Portalis hade sett Edelfelts tavla och ville göra hans bekantskap.
Fredag d. dec. 1880 1 december 1880
Sedan var Edelfelt på middag hos Ennemond Payen med Roger de Portalis och en gammal baron de Savigny.
Paris tisdag d. 14 dec 1880. 14 december 1880
Ennemond Payen har bjudit Edelfelt på middag med baron Roger de Portalis och några herrar.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Så kom jag till Lyon, kl. 2 på dagen och der regnade det också. Pojken var frisk och det var hufvudsaken – Ellan hade haft ledsamt der – och för att roa en gingo vi då ut i regnet för att bese staden. Museet var stängdt, ty det var måndag och inga böner hos konserjatorn hjelpte. Så togo vi en vagn och foro upp och ned, fram och tillbaka . Lyon såg mycket tråkigt ut, och detta besannades också af min vän Payen, som sedan 10 år är bosatt der i sin födelsestad. Han tillhör en af de rikaste familjerna der. Han jemrade dig öfver den fullkomliga bristen på glädje och högre intressen i den stora staden – ty der finnas 500,000 menniskor. Smutsigt var der – icke denna Marseilles fräcka lefnadsfriska smuts som breder ut sig i solens ljus med oskuldens hela enkelhet – nej en dof, tråkig, respektabel orenlighets ande låg öfver det hela. i de enomra husen voro gårdar och bottenbutiker jordvåningar alldeles nedrökta och alls ej aptitliga. Förskräckligt stort är Lyon det tar aldrig något slut och husen äro lika stora som här i Paris. Kontor i alla bottenvåningar. – Typen var nu den jemna medeleuropeiska, – menniskorna sågo tråkiga, hederliga och djupt allvarliga ut, utan tillstymmelse till målerisk karaktär.