Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kejsare av Ryssland

Paris d 4 Juni 1878. 4 juni 1878
Edelfelt skall se till att ordna en förgylld lapp med förklaring av ämnet för hans tavla till Salongen; från dem som inte har katalog har Edelfelt hört kommentarer om att motivet måste föreställa än Oliver Cromwell, än le grand Condé, än påpekar någon att tavlan är gjord av en ryss och måste således föreställa Peter den store.
Paris, tisdag d. 30 dec. 1879 30 december 1879
Juldagen var ruskig och Edelfelt stannade hemma; andra dag jul gick han till Gustaf Cederström för att leta fram kostymer till teckningen som han gjorde till Amerika (Peter den stores historia).
d. 2 Juli 1880 2 juli 1880
Med Guds hjälp tror Edelfelt att det nu kommer att gå med karriären; han lär vara tämligen känd även i Amerika; han sänder Alexandra Edelfelt ett nummer av Scribners Monthly för att visa hur väl de graverar i Amerika; en teckning av Edelfelt i Peter den Stores histora är makalöst skuren.
Petersburg måndag 7/1 84 7 januari 1884
I går hade vi en liten dust, fröken Manzey och jag i politik. Hon var i extas öfver Peter den store och gick ihop med mig att måla något från hans tid. Jag framhöll att det som mest eldat mig från den tiden var Slaget vid Narva, med di 8 tusen svenskarne mot 80 tusen ryssar – men öfver detta var hon ej nöjd. "Comme c'est vilain" Ettrar och andra förryskade finnar, som de förr sett ha ej haft tecken till svenskfinsk patriotism och har naturligtvis kuschat för all deras ”russkaia Slava” den ryska äran.
Paris 22 nov. 1889 22 november 1889
Vem skriver nu teaterrecensioner i Nya Pressen? Neiglicks död är en oersättlig förlust; Neiglick var Finlands öga mot Europa på samma sätt som Peter den store ville göra Petersburg till Rysslands öga mot Europa.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Kl. 5 voro vi i Fontainebleau och hade der turen att komma på ett absolut snyggt hôtel, något som ej händt oss sedan Cannes. – Och gammaldags! – de flesta möblerna kommo från slottet med 3 liljor och FON. inbrända, hvita gardiner. På väggen en gravyr: Pierre Alexevits, czar des Russiens, recevant les Clefs de la fortresse suédoise Schlüsselbourg. i trappan en gammal byst af Dubarryskan. Vi fingo sedan höra att allt detta blifvit såldt på auktion 1848.
Petersburg söndag 5 (17) febr. 95 17 februari 1895
I går var jag som sagdt på Eremitaget hela dagen och såg rigtigt. Ledsamt att ej flickorna fingo se Peter den Stores galleri och isynnerhet ett orientaliskt galleri som i går var öppet. Det var verkligen ett öfverväldigande praktfullt intryck man fick der, ädelstenar och guld – något liknande har jag endast sett i London i indiska afdelningen. Berätta för flickorna att våra vänner turkmanerna voro der, dessutom ett 50 tal baschkirer och kirgiser i ytterst praktfulla drägter – dessa igen med stora skinnmössor, kirgiserna i underliga hattar, – alla i siden och sammet. – – det hade varit roligt om flickorna fått se dem alla – något herrligt att se detta sällskap framför Voltaire af Houdon, likaså framför Diana af densamma.