Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amerikansk poet, novellförfattare, redaktör, litteraturkritiker

Källor

Måndag d. 7 Februari 81 7 februari 1881
I går på soirée hos M. Pasteur, fadren. En massa äldre herrar: l'Academie française och l'Institut voro väl representerade. Paul Dubois blef jag presenterad för, och med Henner talade jag. En ung vicomte d'Angely, som för resten varit här hos mid många gånger läste upp ett fantastiskt poem skrifvet af en af hans intima vänner Han läste dikten utmärkt bra, men sjelfva poemet uppväckte den lifligaste diskussion. Den var alltför mycket i Edgar Poes genre för att falla alla dessa vetenskapsmän i smaken. Då M. Bertin, rector för l'Ecole Normale, sade om verserna: "c'est de l'épilepsie" var domen fäld – d'Angely var rasande, ty han har en varm beundran för författaren, en M. Salmon.
Petersburg d 15 Jan 84 15 januari 1884
Jag hoppas skicka flera böcker åt Anni från Paris. Jag måste bekänna att jag köpte två vackra böcker öfver gravyrens historia åt Anni, men fann, vid ett flygtigt genomögnande att de voro lämpligare för mig som målare än för henne – Och håller dem derför sjelf – de skulle dessutom ej ha intresserat henne. Med Neiglick skickar jag Cinq mars af Alfr. de Vigny åt Anni. Ledsamt att fröken M. ej var hemma i dag – Jag hade näml. lånat åt henne Edgar Poe, som jag köpt åt Anni också, men som jag nu ej kan skicka med Neiglick som reser i morgon.
Paris 12 dec 1900. 12 december 1900
I söndags bjöd Wiesel mig på afskedsmiddag för att tacka för godt samarbete. Efteråt gingo vi och sågo på den danska aktrisen o. dansösen Charlotte Wiehe, en förtjusande uppenbarelse som mimerar några historier à la Edgar Poe, alldeles förträffligt. En som heter la poupée, der hon uppträda som docka hvarannan minut och hvarannan som sig sjelf är alldeles ypperlig.