Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk baron, gravör, konstkritiker

Källor

Paris d. 11 maj 1880 11 maj 1880
Middagen var intressant; Roger Portalis är ungkarl, rik, omkring 40 år och bibliofil; inbjudna var Edelfelt, Ennemond Payen, Jean Gautherin, Pascal Dagnan, en gammal baron de Savigney och en comte d’Agiez.
Häromaftonen fick Edelfelt ett brev från Ennemond Payen, med en inbjudan till middag hos en Monsieur Roger de Portalis, en stor amatör av teckningar; Portalis hade sett Edelfelts tavla och ville göra hans bekantskap.
Roger Portalis låter moderna mästare illustrera sina böcker; Pascale Dagnan har gjort en serie små mästerverk till Manon Lescaut, som kommer att bindas in i en rar Elzevier-upplaga [anrikt holländskt bokförlag]; Jules Bastien tecknar till något annat.
Värden var aimable [älskvärd]; man talade bara om konst och litteratur; efter middagen fördjupade man sig i den rika samlingen av handteckningar och gravyrer; det var något av forna tiders Frankrike över dessa genomartiga, intelligenta aristokratiska herrar, som lika mycket beundrade värdens makalösa meny som hans samlingar.
Monsieur Roger de Portalis har varit lierad med Henri Regnault, som också målat hans porträtt.
Roger Portalis talade mycket vänligt om Edelfelts tavla, som prisas för sin originalitet och sin sommarstämning.
Paris d. 18 maj 1880. 18 maj 1880
I kväll ska Edelfelt på bal till finansministern; Baron Roger Portalis bad få presentera Edelfelt för sin kusin som är gift med finansministern Pierre-Jospeh Magnin; han ska först söka upp de Portalis och sedan valsa med "des jeunes demoiselles plus ou moins républicaines" [mer eller mindre republikanska unga damar], som Portalis hånfullt uttryckte det; Edelfelt dansar dåligt fransk vals och hoppas andra kan dansa för honom.
Paris d. 20 maj 1880 20 maj 1880
Alexandra Edelfelt vill troligen höra om balen hos finansministern; finansministeriet finns på Louvren i flygeln som vätter mot Rue de Rivoli; långt ut på gården stod lakejer i silkesstrumpor, likaså i den eklärerade [upplysta] trappan; i det första rummet ger man sitt namn, i det sista rummet i raden skriker en härold ut namnet; ministern med fru och dotter stod vid dörren och tog emot; Edelfelt kom med baron Roger Portalis; Madame Angéline och Mademoiselle Jeanne Magnin hade sett Edelfelts tavla, storstadsmänniskor verkar ha gott minne; där var corps diplomatique [diplomatkåren], ministrarna Jules Cazot, Jules Ferry, polisprefekten Louis Andrieux, senatorer och deputerade, artistiska och litterära celebriteter, samt creti och pleti [allehanda löst folk]; grevarna Pjotr Kapnist och Michail Muravieff var där; Muravieff är kamratlig och artig men en riktig ryss, det vill säga inte mycket att lita på tror Edelfelt; där var också en massa judebaroner och -bankirer med sina lika dryga och tjocka diamantprydda fruar; det var roligt att dansa i en stor sal på ett välbonat golv; Edelfelt dansade bland annat med Madame de Tyssaut.
Paris d 4 juni 1880. 4 juni 1880
Framgångens sötebrödsdagar fortsätter; i dag har Edelfelt fått vänliga brev från Koechlins, Baron Roger Portalis och Alfred Wahlberg.
Roger Portalis har av Edelfelt beställt teckningar till ett praktverk av Alfred de Musset; Pascal Dagnan och Jules Bastien gör också illustrationer.
Fredag d. dec. 1880 1 december 1880
I kväll är Edelfelt bjuden på middag till baron Roger de Portalis.
Sedan var Edelfelt på middag hos Ennemond Payen med Roger de Portalis och en gammal baron de Savigny.
Paris tisdag d. 14 dec 1880. 14 december 1880
Ennemond Payen har bjudit Edelfelt på middag med baron Roger de Portalis och några herrar.
d 21 dec 1880. 21 december 1880
Edelfelt har varit på fin middag hos baron Roger de Portalis.
Den 28 är det spektakel med en ny pjäs och musik på Cercle de la presse, dit också baron Roger de Portalis hör.
Paris fredag d. 4 februari 4 februari 1881
och i dag kom baron Portalis med sin bror som är på besök på några dagar, och bestälde en porträttskiss af denne senare – en helt liten duk. I morgon kommer denne herre och på 3 dagar skall jag göra skizzen färdig.
torsdag d. 10 febr 1881. 10 februari 1881
I går slutade jag den lilla skizzen af Portalis (gjord på inalles 5 timmar, och den befanns både lik och bra målad. På aftonen var jag bjuden på middag till brodren. Der är alltid trefligt – talas mest om litteratur och konst, och mat och dryck äro sådana som det anstår en raffinerad gourmet. Det värsta är att jag alltid har en indegestion efter all denna tryffel gåslefverpastej o.d.
Paris 16 Juni 1882. 16 juni 1882
I går och förrgår sprang jag hela dagen för Bos Shaumans bok – Portalis, och några andra bibliofiler som jag rådfrågade (Portalis bjöd mig på frukost i går) menade att boken var värd omkr. 500 frcs, emedan exemplaret var smutsigt, illa inbundet och med för smala marginaler – skulle det varit rent, inbundet i maroquin och med större kanter vore det värdt 1500 – att ett exemplar såldes 5000 beror derpå att detta tillhört Marie Antoinette och hade hennes chiffer och namnteckning hvilket mycket förändrar saken. De flesta bibliofiler ha boken Portalis rådde mig derföre att sälja den åt någon antiqvarisk bokhadlare. Jag var hos 6 hvilka alla bjödo 300, 350 o.s.v. den siste bjöd 400 och jag sålde den. De 400 frcs skall jag i Dag skicka Schauman. – Har jag gjort en dumhet? Säkert är att jag ej skulle ha fått mycket mera för den i alla fall, äfven om jag sprungit ännu en dag. – Berndtson och Pasteur ha nu haft att göra med saken ett års tid och det har ej blifvit något af.
Paris d 6 december 1882
Jag har nu rigtigt kommit in i gängorna igen, varit med på tvenne diners mensuels, på middag hos Portalis o.s.v. Det är alltid roligt hos P. Alla de der herrarne, bibliophiler, samlare och kännare som alltid tala om literatur och konst, påminna mig on 18 seklet. Också ha de alla stora sympathier för det förgångna.
Portalis har skrifvt ett digert verk öfver gravörerna under förra seklet, har samlingar af Fragonards bästa teckningar, känner sin Voltaire och dennes samtid på sina fem fingrar.
Söndag d. 4 februari 1883. 4 februari 1883
Om tisdag skall jag på middag till Portalis, hvars brors porträtt haft nästan den största succès af alla mina hos Petit utstälda saker.
fastlagstidag 83 6 februari 1883
I afton går jag på middag till Portalis. Hans brors porträtt beundras af alla konstnärer som något särdeles lyckadt. Och jag har gjort det på 2 dagar! Jag tror som Mammas att jag lyckas bäst då jag arbetar fort.
Paris d. 13 februari 83. 13 februari 1883
Miatleffs Madonna hinner jag verkligen ej nu befatta mig med. Reuterskiölds, Portalis och andra säger att jag ej bör göra mig minsta samvete af att vara så litet expedit, ty jag har ju begärt detta uppdrag, utan det har blifvit mig pålassadt utan min förskyllan eller värdighet,
Paris d. 23 febr 83. 23 februari 1883
Nu om presidentbalen. I en republik bör man ej förvåna sig öfver att på en dylikt bal finnas kreti och plati. Dödande hett, omöjligt att röra sig. Toiletter från de elegantaste, mest afklädda till ytterst tarfliga, höghalsade ylleklädningar. Som regel må jag säga att diplomatiska korpsens och de utländska damerna voro de bäst klädda. Naturligtvis – aristokratin går ej till Grévy – således endast tjenstemännen i alla grader och deras fruar. Dansen var ett skuffande fram och tillbaka som allsej jag frestande ut. Trångt, hett så att man kunde stekas. En ryslig massa militärer: franska, italienska engelska, tyska, ryska och svenska uniformer såges. Kinesiska ambassaden med fruar i granna, äkta kinesiska kostymer, var ganska lustig att åse. Japanesarne moderna. två små japanesiskor i fullständig modern drägt sågo rigtigt söta ut, trots kindknotorna. Jag gick en stund och talte med Fossati, Reuterskiöld, Sibbern, Portalis Koechlin o.a. och kl. 1 rusade jag, efter fåfänga försök att nalkas buffetten, ut på ett kafé med Portalis, för att med några glas skölja ned det förfärliga dam jag slukat under aftonen. – Nazar-Aga, den persiske ambassadören hade en guldstickad rock, formligen öfversållad med diamanter.
Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31 mars 1883
Nästa vecka igen middagar – från måndag till fredagen – om tisdag hos Reuterskiölds, om torsdag hos Portalis med Mme och Mlle Magnin f.d. finansministerns fru och dotter.
Paris d. 6 April 83. 6 april 1883
I går var jag hos Portalis med Mme och Mlle Magnin, fru och dotter till f.d. finansministern, nu generaldirektör för Banque de France.
Mme Magnin skulle ej ha något emot att får Portalis till måg, men han ser ej särdeles lifvade ut. Också har Mlle Magnin tänder som kunde skrämma hvem som helst på flygten.
Paris, måndag d. 4 februari 84 4 februari 1884
Några ryska damer lär ha sagt åt Mme Magnin att jag skulle gifta mig i Petersburg. Portalis hade sedan spridt ut det och har t.o.m. skrifvit ett bref från Nizza för att fråga om det är sant! Mamma kan veta huru mycket dessa frågor roa mig
Paris söndag d 21 april 84. 21 april 1884
Nu har jag i gen fört ett lättsinnigt lif. I förrgår på theater i herrskapet Magnins loge och sedan på natten bjuden hem till dem med Portalis och Gervex för att supera.
Paris. d. 26 April 1885 26 april 1885
I fredags var det middag hos Portalis med markis de Chambure; Portalis visar vänskap för Edelfelt, trots att många andra av hans vänner fått "stryka på foten".
Paris d. 1sta Maj 1885 1 maj 1885
Edelfelt har gjort visit hos Madame Magning tillsammans med Portalis; går på teatern i hennes loge i kväll.
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Edelfelt är bjuden på middag på kvällen hos Portalis med Chambure och Madame och Mademoiselle Magnin; Portalis är orolig för hur det ska gå med de republikanska damerna Magnin och Chambure som inte är republikan, men Chambure bryr sig inte om politik.
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
I förrgår var Edelfelt bjuden på middag hos Chambure med Portalis; Chambure vänlig som alltid, men litet "spleenaktig" som följd av den allmänt tunga stämningen.
Paris d. 5 December 5 december 1885
Om tisdag är det middag hos Portalis med Chambure och "litteratören och epikuren" Marion.
Paris 27 dec 85 27 december 1885
Portalis säger att porträttet av Madame de Saussine är mycket bra; Edelfelt vill ännu ändra litet på kläderna.
Odaterat 1 januari 1886
I kväll stor middag med damer hos Chambure; bl.a. Madame Saussine och Portalis.
Paris d. 12 januari 1886 12 januari 1886
Middag hos Chambure: ingen vrålade, ingen var stupfull, ingen svor, ingen var lyrisk och höll tal; Edelfelt kan inte föreställa sig Chambure, Portalis eller Marion göra så.
Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
I kväll bjuden på middag hos Portalis med Chambure och Marion, som är 70 år men ungdomligare än alla andra tillsammans.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Har skrivit till B. O. Schauman att han bara ska använda början av Edelfelts brev till konstnotiser; nu har han publicerat hela brevet om Portalis och Chambure.
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6 april 1886
Om torsdag blir det stor middag med damer hos Portalis; gäster: bibliofiler, Chambure, Edelfelt.
Portalis arbetar på en historisk-bibliografisk bok och skriver bra konstartiklar i Gazette des Beaux-Arts och andra tidningar.
Marion har dött; han har delat förmögenheten mellan sina trotjänare och vännerna: Portalis har fått 100000 franc som han har köpt teckningar och böcker för, han köpte en teckning av Boucher i förrgår.
Paris d. 23 maj 86 23 maj 1886
Edelfelt var dagen innan på middag hos Chambure med Portalis och dennes gamla kusin greve de Savigny; alla är intresserade av konst och litteratur.
Paris, Kristihimmelsfärdsdag. 86. 3 juni 3 juni 1886
Denna kväll är Edelfelt bjuden på middag hos Portalis med Chambure och greve de Coulanges; de är alla Edelfelts rojalistiska bekanta.
Paris d. 6 juni 86 6 juni 1886
Chambure reser med Madame Saussine till Ems i slutet av månaden; lämnar henne där med Mademoiselle Müller, och fortsätter själv troligen med Portalis till Schweiz, Nürnberg, Prag, Dresden; några veckor i Portalis kastell i Schweiz; Edelfelt är bjuden dit också, men åker inte.
Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Snoilsky tycks vara "bokgalen" som Portalis; fru Snoilsky menar att hon ibland är svartsjuk på böckerna.
Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22 december 1886
Edelfelt åt dagen innan middag hos Chambure med Portalis.
Portalis ska resa till Venedig under den kallaste tiden av året.
Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Edelfelt var i lördags på en middag hos Chambure som hade arrangerats för Portalis, som hade kommit tillbaka från Nizza.
Portalis tänker köpa hus i närheten av Nizza för 30000 franc; samma pris som en villa i Helsingfors omnejd.
Portalis är ceremoniös och "gammalungkarlsaktig", men vänlig och välvillig.
Portalis arrangerar middag för Chambure, bjudna är också två herrar de Fontarce, Dagnan och Edelfelt.
Paris d. 9 februari 87 9 februari 1887
I går var en liten utsökt middag hos Portalis; gäster var Chambure, Dagnan, Magnin som är ministerns son, två ungherrar de Fontarce, Edelfelt.
Paris d. 21 februari 87 21 februari 1887
Nästa måndag är Edelfelt bjuden på middag hos Portalis; sedan ska han tillsammans med honom gå på bal till Banque de France [i Hôtel de Toulouse, 1 rue de La Vrillière], hos herrskapet Magnin.
Paris d. 3 mars 1887 3 mars 1887
I måndags var det bal på Banque de France hos Magnins; Edelfelt kom dit i sällskap med Portalis efter middag hos denne tillsammans med Chambure.
Paris d. 19 mars 87 19 mars 1887
I kväll är konstnärsmiddagen för prins Eugen; i glömskan har Edelfelt köpt biljetter till en konsert samma kväll; varken Kauffmann, Chambure, Portalis, Courtois, eller Dagnan kan ta den.
Paris 25 mars 88. 25 mars 1888
Edelfelt och Ellan var i förrgår på middag hos Chambure tillsammans med Portalis.
Ellan tycker inte om Portalis som hon anser vara en gammal egoistisk narr, alla kvinnor tycker likadant om Portalis; hans sätt att umgås med damer är styvt för han har aldrig bott med kvinnor; Portalis har fått korgen [kvinnor har tackat nej till frieri] många gånger.
Edelfelt tycker om Portalis; Portalis har alltid varit hygglig mot Edelfelt, han är bildad, har god smak och är arbetsam.
Portalis skriver om [den franske 1700-talskonstnären] Fragonard.
Ellan, som aldrig har sett Portalis i hans bibliotek eller bland hans teckningar, kan inte bedöma honom rätt, utan dömer honom enligt vad hon ser i sällskapslivet, som andra kvinnor.
Ellan kommer bra överens med Chambure som har den ledighet och naturlighet som Portalis saknar.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14 april 1888
Ellan överraskar ständigt Edelfelt med läckerheter; hon får råd av Portalis som känner till de bästa inköpställena; Portalis är en "köksvetenskapernas koryfé" och har alltid rätt i sina rekommendationer.
Paris 25.4. 89 25 april 1889
Den ryska kommissionären föreslagit att Edelfelts tavlor, porträttet av Pasteur, "Julmorgon", porträttet av Madame Saussine, och ett litet porträtt av Portalis, ska komma på hedersplats i den ryska avdelningen; avslagit anbudet och inväntar Londén och Becker.
Paris 22 nov. 1889 22 november 1889
Teaterpubliken är alltid likadan; den missförstår också Ibsen; då Ibsen är ironisk, tar publiken honom på orden; talat med Marion hos Portalis om teaterpublik en gång.
21 jan. 90 21 januari 1890
Varit så överlycklig över att kunna arbeta de senaste dagarna; Edelfelt kunde inte komma på tanken att han kunde bli sjuk igen; antog Kaufmanns inbjudan, stämde möte med Portalis på cerclen, började måla om porträttet av Ellan i Chambures serre.
27.2.90. 27 februari 1890
Portalis bjudit Ellan och Edelfelt på middag på cerclen den 13 mars; det tycks bli en stor middag eftersom damerna ska vara demi decolletées; Portalis har skrivit till Chambure om att han ätit middag med Edelfelt; Edelfelt: något av 1700-tal över Portalis sätt att uttrycka sig, jämför med uttryck som "vår snälle Sergel".
tisdag 17 mars 90 17 mars 1890
Ellan skrivit om Portalis fina middag, men hon har troligen inte skrivit om den succé hon själv gjorde där: alla herrarna markis de Varennes, comte de Neuville, gamle baron Pichon, Henry Houssaie, unge de Fontane, slagna av hennes skönhet; Ellan tog sig bra ut i den gamla svarta, "upplagade" sammetsklänningen; Portalis skrifligen och muntligen yttrat sin förtjusning; Edelfelt hade berättat för Ellan vad de samlande och forskande herrarna är intresserade av: de tyckte därför att Ellans konversation var intressant.
Paris 11.4.90. 11 april 1890
Idag var Portalis och Chambure i ateljén och såg porträttet av Moltke medan Moltke satt modell; de tyckta att porträttet blir bra; Edelfelt väntar otåligt att höra Dagnans åsikt.
Paris 15 [med blyerts 16] maj 1890 16 maj 1890
Höll middag i lördags för Vallery Radots, Chambure och Portalis; middagen varit planerad hela vintern; Sparre inbjuden till en ledig plats vid bordet; Edelfelt måste visa artighet som tack för de många bjudningar han tagit emot under så många år; finsmakaren Portalis bad att få spara matsedeln; en sten föll från Edelfelts hjärta då middagen var lyckad; Pauline kunde laga bara en del av maten, resten kom från patissier Rousseau; Emile passade upp, men fick champagneflaskor att explodera; Ellan dukat vackert och originellt med blommor.
Erik "visades" både på middagen och frukosten och vann allas sympatier; mödrarna betraktade hans väldiga ben med kännedom och beundran, herrarna hade roligt åt hans "tänkande uppsyn"; Erik är litet blyg men snäll vid dylika tillfällen; han satt på soffan mellan Ellan och Madame Vallery Radot och visade alla sina konster.
Paris 12 Juni 1891 12 juni 1891
Några mondaina notiser. Senaste söndag soirée oläsligt på cerclen måndags middag hos Marcel imorgon lördag middag hos Chambure med Mme och Mlle de Lurcy – nästa lördag hos Portalis med herrarna de Fontance – i går åt Vallery Radot här. I dag reser han med Pasteurs till kusten.
Paris 21 juni 91 21 juni 1891
I går voro vi på middag hos Portalis, förtviflat fint och utsökt – tryffeln och chand froid de Canard sitta mig ännu i halsen. –
Paris 10 april (måndag) 93. 10 april 1893
Säg Annie att jag endera dagen skickar till henne ett bref (med utanskrift) af Voltaire, som Portalis ger åt Annie. Det är undertecknadt V. som han alltid undertecknade och kommer från Piou's samling. Brefvet är till hans editeur Cramer i Genève. Nu lofvar P.försöka få en autograf af Napoleon I. – Han har flere bref från franska målare och gravörer från förra århundradet men bad mig fråga om Annie skulle ha något intressen af dem.