Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

lord, väckelsepredikant

Källor

Fragment 1 januari 1880
Lord Radstock kom på besök; han hade haft ett samtal med Loyson (pere Hyacinthe) och sade att denne "est encore dans les tenèbre" [fortfarande är i mörkret]; Edelfelt invände och Radstock frågade hur han visste att Loyson var i den goda tron, kanske hade satan frestat denne; Edelfelt svarade att det första villkoret i en lojal kamp är att tro gott om sina motståndare; Radstock liknade katolska kyrkan vid en papperskniv; Edelfelt tycker han är en aktningsvärd, men inskränkt, karl.
Efter en och en halv timmes resonemang gick Radstock och Edelfelt gick till Runebergs, utan Ellan; av patriotism och egoism hade han räknat med att få skryta på henne på fosterlandets vägnar.
Petersburg 8 mars 1882 8 mars 1882
Nu på aftonen var jag och hörde på Radstock. Hans sätt att tala om dessa vigtiga och höga ting behagar mig nu lika litet som förr. Denna praktiska Kristendom, utan tanke och utan djup, är ej tillfyllestgörande då man engång fått ovanan att reflektera. Man skulle kunna motsäga hvarje hans ord – om det skulle tjena till något.
torsdag morgon. 1 januari 1900
Grefvinnan Stackelberg, som nu blifvit intresserad för automobiler, bjöd oss allesamman om söndag på en utfärd till Versailles. Hon ville först fara till Cherbourg, der hon varit för en vecka sen och der det var så storartadt (hafvet i storm) – men jag tyckte att det var för långt borta och föreslog Versailles. Hon mår så Radstockism är ändå ryssinna – icke sannt? Sådana der idéer, hvad säger Ni om dem?