Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

historiker, universitetsrektor, lantdagsman

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
Edelfelt hoppas att hans tavla och hans porträtt av Robert Stigell skall framstå i sin bästa dager för juryn; Max Faivre gör en ny kompisition varannan dag; Edelfelt, som inte är så hänförd av de eviga mytologiska och gammaltestamentliga ämnen tänker göra skisser ur (Finlands) historia och poesin; han ber Alexandra Edelfelt skicka Gabriel Reins historia.
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt inte glömma att sända Gabriel Reins historia; han skulle vilja måla någon kungs resa i Finland vintertid, med snö, pälsar, riddare och frustande hästar; det vore roligt att göra en historisk komposition som vore "trouvée" [som hittad]; allt vad Edelfelt gör nu liknar dåliga imitationer av alla möjliga målare och skolor; bland det svåraste i konsten är att vara sig själv.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Edelfelt har länge suttit och försökt skriva om Salongen; han får bara ihop sådant som lämpar sig för personer som sett utställningen, men han borde göra en så levande beskrivning att även de som inte sett den skulle läsa den med nöje; Edelfelts stil blir dålig, men han tröstar sig med att man i Helsingfors Dagblad ofta läser horribelt dåligt skrivna texter; Edelfelt tycker också att Gabriel Reins historia är dåligt skriven.
Paris, torsdag d. 6 Dec. 1877 6 december 1877
Edelfelt har infört en vågad idé som är bra för kompositionen, men det är inte sagt att den är historisk; för att fylla ett hörn har han lagt dit ett rökelsekar som Carl IX i hettan har vält omkull; han tänker sig att Klas Fleming som var Sigismunds förtrogna kunde ha något kvar av den "katolska ståten"; Gabriel Rein skriver visserligen att de katolska symbolerna avskaffades i Åbo domkyrka redan på 1540-talet, men kanske de kunde finnas kvar i slottskapellet; röken skulle täcka några tråkiga linjer och bilda en nödvändig ljusfläck; tavlan blir 2 meter på längden och 1 1/2 meter på höjden; den största figuren, Ebba Stenbock blir 1 meter lång; duken kommer att kosta ca 60 mark.
Tisdagen d. 23 april 78 23 april 1878
Edelfelt lämnade en ny text till tavlan till Monsieur Buon; han har frångått Charles Grandmougins gammalfranska; Henri Dutschold som är "le bon sense" [det sunda förnuftet] sade att Edelfelt inte skulle vara fånig, utan helt enkelt översätta några rader som förklarar ämnet, men inte anstränga sig för att göra litteratur – hans tavla behöver inget sådant; Edelfelt skriver därför "Le Duc Charles (Charles IX de Suède) insultant le cadavre de son ennemi Fleming. 1597" [Hertig Karl (Karl IX av Sverige) skymfande sin fiende Flemings lik. 1597] och har översatt ett stycker ur Gabriel Reins historia där hertig Karl på Åbo slott drar likets skägg och säger att om han ännu vore i liv skulle hans huvud inte sitta lugnt på hans axlar, varpå Klas Flemings änka Ebba Stenbock svarar att Hans Höghet aldrig skulle ha kommit in om hennes Herre fortfarande levde.
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Det var tur, konstaterar Edelfelt, att det inte bara var fennomaner på festen för Bjørnson, och att de som var där som t.ex. Rein hedrade sig.