Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

son till Walter och Lina Runeberg

Paris torsdag d. 4 Jan. 1883. 4 januari 1883
Emellertid vill jag försöka på med en genretafla – En ung elegant mor med en liten unge som kryper. Runebergs sista pojke 10 månader – är mycket lyckad och nätt – jag skall studera honom. Interiören blir från min salong som jag skall möblera om litet för den sakens skull. Skizzen skickar jag till kejsaren i sinom tid.
Paris d 9 februari 83. 9 januari 1883
I morgon begynner jag en tafla – men vet ännu ej rigtigt hur jag skall arrangera den. – Det är en ung mor med en liten krypande bébé. I alla fall gör jag croquisen efter modele. Runebergs ha lofvat sin yngsta pojke för detta ändamål.
Paris måndag d. 25 febr. 84 25 februari 1884
Just nu fick jag höra af Eilif Petersen, med hvilken jag ätit middag att Valter Runebergs båda pojkar, Nino och den lille, sjuknat in i skarlakansfeber. Jag tänkte genast gå dit men gör det hellre i morgon bittida för att fråga hur det står till. Jag tycker hvad de stackars menniskorna skola vara rädda, de som Gudskelof så länge fått hålla barnen friska nu, sedan de första dogo undan för undan i Rom.
Paris onsdag d. 27 febr 84 27 februari 1884
Jag kommer just nu från de stackars Runebergs. De äro mycket ängsliga för Nino, som tyckes ha svår skarlakansfeber, Under det den lille har sjukdomen mycket lindrig.
Den minste såg mycket rask ut, satt upp lekte och hade ännu ingenting i halsen.
Måndag d. 10 mars 1884 10 mars 1884
Runebergs ha det mycket bättre nu. Deras barn äro alldeles bra eller åtminstone i fullständig konvalescens.