Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk greve, diplomat, kammarherre, hovmarskalk, teaterdirektör

Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
I afton ville de Rs att jag skulle kl. 1/2 12 komma till Lövenörn som har kalas för herrskapet Schack nej, jag orkade ej klä om mig för att gå dans le monde.
Schacks såg jag i dag hos Etters – de kommo från Enkekejsarinnan – han var i dansk gardesuniform, ty han är löjtnant hon mycket elegant – såg särdeles förnäm ut, som det egnar och anstår kungligt blod. De resa i morgon så att jag har sällskap af dem till Wilna.