Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konsthandlare i S:t Petersburg

Källor

Inga källor
Annandag påsk 79. 14 april 1879
Edelfelt har fått skriftlig förfrågan från Petersburg genom agenten herr Schön om priset på att kopiera Blanca och priset på Carl IX; Edelfelt svarade att han gör Blanca för 3 000, men lovar den inte förrän sommaren 1880, samt avstår Carl IX för 7 000 francs.
Paris d. 28 april 79 28 april 1879
Inget har hörts från Petersburg om försäljningen av tavlan; Edelfelt är rädd att mordattentatet [på kejsaren] och de oroliga tiderna gjort att herr Schön och hans klient glömt bort hela saken.
d. 29 Februari 1880. 29 februari 1880
Carl Mannerheim är tillbaka från Bryssel, där fru Aurora Karamzin finns; det är sorgligt att se honom i den svåra affärsställningen, men roligt att märka att han ännu inte tappat kuraget [modet]; Edelfelt har lånat honom 2 000 francs med "les Cerises" som säkerhet; Edelfelt har rättighet att sälja tavlan för egen räkning; i Paris har man bjudit honom 3 000 francs, så Edelfelt har utsikt att vinna på affären; ännu bättre vore det om han kunde sälja till ännu högre pris i Petersburg; om Edelfelt får Valery Jacobys adress ska han skriva att han vill sälja tavlan för 1 500 rubel; han frågar efter Schönes adress.
Paris d. 16 mars 1880 16 mars 1880
Edelfelt har skrivit till Schöne och bett honom sälja tavlan; Carl Mannerheim har gett honom ett dokument där han ber Edelfelt ta tavlan mot 2 000 francs; det borde inte bli något krångel med detta då Mannerheim ännu inte gjort konkurs, fastän det kan inträffa när som helst; Edelfelt skrev att han vill ha 1 500 rubel för tavlan; han fruktar att de politiska händelserna i Petersburg har vänt människornas sinne från konst.
Paris d. 11 maj 1880 11 maj 1880
Edelfelt är orolig och förargad över "les Cerises" utställning i Petersburg; de nötena svarar inte, fastän Edelfelt skrivit tre brev till Schöne; om tavlan kommer, anländer den så sent att Adolphe Goupil och andra vänder blickarna mot årets tavlor än mot det som väckte uppseende på Salongen föregående år; Edelfelt gjorde Carl Mannerheim en tjänst då han gick med på att ta tillbaka tavlan, men Edelfelt har haft mera förargelse än nytta och fördel av denna "briljanta affär".
Paris d. 20 maj 1880 20 maj 1880
*Edelfelt vill få reda på vad som hänt les Cerices; han har inte hört ett ord från Petersburg; kanske är Schönes adress oriktig; Edelfelt har skrivit 4 brev.