Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

friherre, guvernementssekreterare, godsägare

Lördag. Okt 1880 16 oktober 1880
Häromdagen var Edelfelt hos Madame Chevalier; de bor i samma hus som unga Standertskjöld-Nordenstam, med barn (3) och blomma; frun sägs vara stel och loj, men mycket vacker; det är så länge sedan Edelfelt sett henne att han inte kommer ihåg hur hon ser ut.
Söndag d. 7 nov. 1880. 7 november 1880
Häromdagen var Edelfelt på middag hos Chevaliers; unge Herman Standertskjöld Nordenstam hyr rum av dem och bor där med barn och blomma [fru]; han var på frukost hos Edelfelt föregående dag; han och frun tycks vara utan bekantskaper och Edelfelt ska representera dem för Runebergs.
Herman Standertskjöld Nordenstam förefaller livlig och intresserad, talar svenska med rysk brytning och är ivrig finsk patriot; frun sitter tyst; hon har förlorat sig betydligt, även om hon över ögonen och näsan har något som påminner om Mademoiselle Titiche, men har dumma miner då hon skrattar; Standertskjöld verkade nöjd med att återknyta bekantskapen med Edelfelt, de är skolkamrater från normallyceum.
Herman Standertskjöld råkade på tal om Petersburg nämna bröderna Wolkoff; Standertskjöld sade att Mischa Wolkoffs sätt med det täcka könet skulle väcka anstöt överallt, men att det går an i Ryssland; dessutom var M.W. okunnig, har aldrig gjort några studier och var en äkta ryss.
Herman Standertskjöld studerar på Ecole politique och tänker gå in vid ambassaden nästa år; han talade om ambassadherrarnas okunnighet och obekantskap med ryska och franska lagar; han kallade den Hartmannska affären den grymmaste politiska bévue [misstag]; det finska blodet förnekar sig inte, man skulle annars tycka att Standertskjöld borde ha blivit fullkomligt russifierad [förryskad].
d. 24 Januari 1881 24 januari 1881
Osäker koppling À propos, så är det ändå märkvärdigt att Jag ej skall få min stora tafla såld till palatset. Nordenstam lofvade ju halft om halft att bestyra om denna sak. Det är så mycket mera förargligt som taflan ej hemma haft den succès som här, och som jag nu från nästan officielt håll hört att Jag under Salongen kunnat sälja den åt franska staten, och möjligen nu haft den i Luxembourg. Det är då en otur!
d. 2 februari 2 februari 1881
En massa finnar, Berndtson jag, Standertskiölds, en pianist Dahlberg, Antell några finska läkare och konstnärer ha bjudit in Runebergs på middag d. 5te då äfven albumet kommer att öfverräckas.
Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
Standertskjöld och han äro nu ofta tillsammans.
I två timmar bråkades med fotografen, jag mådde illa, blef otålig, och skojade, elakt nog med hela historien, så att jag ett ögonblick tyckte att jag gått för långt. Standertskjöld som i går träffat Mlle Chevalier senare sade emellertid att hon varit enchanterad af mina artistiska råd. – Hon är så förfärligt bråkig – visserligen allt annat än dum, men – gammal piga och parisiska till på köpet.
Odaterat [4 mars 1881] 4 mars 1881
Jag skrifver hufvudsakligast emedan jag är olycklig öfver att ej finna på menniskor som ej spela i afton. På café de la régence spela Antell och Berndtson biljard, Standertskjöld och Zetterman schack, och här spelas allt hvad spelas kan. Jag har bestämdt något fel i hjernan, då jag är så oändligt likgiltig för allt hvad spel heter.
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Osäker koppling Har köpt gravyr efter Paschs porträtt av Gustaf III åt Berta Edelfelt; gravyren kan bli bra med likadan list som Standertskiölds gravyrer; kommer den inte fram: reklamera hos Mattsons möbelhandel.
Paris d. 9 december 85 9 december 1885
Edelfelt har varit på dåligt humör: får inte tag i Parismotiv för Standertskjöld.
Edelfelt ska försöka måla en pastell för Standertskjöld; om fredag kommer en modell som kanske lyckas bättre.
d. 15 december 15 december 1885
Har gjort en skiss på teatern; ska möjligen utveckla den för Standertskjöld-Nordenstam; herrar och damer i en baignoire [parterreloge], några huvuden av "gommeux" [snobbar] i parterren.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Edelfelt skulle tycka att det var förargligt att resan till Nizza blivit uppskjuten, men hörde nu av Standertskiöld, Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur kallt där är nu.
Edelfelt visste att Standertskjöld var i antågande och "svängde upp" två pasteller: dam i Boulognerskogen och vy från Luxembourgträdgården med bonner och bebéer; detta för att Standertskjöld skulle få välja, men han beställde båda: damen för 2000 och Luxembourgträdgården för 6000.
Standertskjöld reser i kväll.
Paris d. 14 maj 1886 14 maj 1886
Standertskjölds "I Luxembourgträdgården" kunde vara färdig den 15 juni.
Paris d. 6 juni 86 6 juni 1886
Edelfelt har fördärvat "Au Bois de Boulogne" som var beställd av Herman Standertskjöld, men arbetet kan inte uppskjutas för Standerskjöld skulle ta så illa upp; arbetet kräver åtta dagar; Edelfelt skulle vilja flytta det till nästa gång han kommer till Paris.
Paris, tisdag d. 29 juni 1886 29 juni 1886
Det är omöjligt att fortsätta "Au Bois de Boulogne" på samma papper; Edelfelt måste välja mellan att lämna den till hösten och undvara de 2000 mk som Standertskiöld betalar för den, eller bli kvar i Paris i fjorton dagar bara för pastellens skull; Edelfelt reser troligen hem.
Fragment 1 januari 1887
Edelfelt skickar tidningsurklipp, som Alexandra Edelfelt kan ge åt B. O. Schauman; Edelfelt är själv missnöjd, men det vore bra om Standertskjöld skulle höra om "I Luxembourgträdgården" via tidningarna.
Paris d. 3 mars 1887 3 mars 1887
Standertskiölds "I Luxembourgträdgården" och många andra verk blir färdiga tills utställningen hos Petit som öppnar den 15 maj.
Paris, söndag d. 8 mai 87 8 maj 1887
Tidningarna har skrivit berömmande om "I Luxembourgträdgården"; Standertskjöld måste ta den och betala den då han har beställt den, Edelfelt kan således inte tänka på att sälja tavlan åt någon annan.
Paris d. 12 maj 87 12 maj 1887
Kan Standertsköld-Nordenstam förlora 70000 på Zetterman, så kan han betala 6000 för "I Luxembourgträdgården", som han har beställt; tavlan är svårsåld och Edelfelt tänker inte ens försöka sälja den åt någon annan.
Paris d. 5 juni 87 5 juni 1887
Standertskjöld har inte svarat på brev; Edelfelt hoppas få betalt för "I Luxembourgträdgården".
Paris d. 8 juni 87 8 juni 1887
Edelfelt har fått telegram från Standertskjöld som uppmanar: skicka "I Luxembourgträdgården" direkt till [hans egendom] Gumtäkt [gård].