Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk-fransk konstnär

Källor

Petersburg söndag 30 okt 81 30 oktober 1881
De bo i tredje våningen. Ingen tambur, utan man kommer genast in i ett stort rum der flygeln står. Våningen är något mörk och invecklad med genomgångar och skrubber, men detta första rum och salongen äro stora. Mycket trefligt ha de det. Alls ingen lyx men goda möbler, angenämt oppstälda. Hvad som ger ett bildadt tycke åt det hela äro de gamla taflor de ha, och de orientaliska krigsbytena, mattor, divaner o.d.. En Rubens är rigtigt utmärkt. Det är ett porträtt, så godt som jag sällan sett, någonting ovanligt. Vidare finns Steubens stora porträtt af Xavier de Maistre, ett godt arbete ifrån 20 talet. – Men allt detta har ett hemtrefligt tycke, ser enkelt ut och har ingenting Petersburgskt i sig.
Hvad just lyxen beträffar ha Manzeys det ungefär som Etters. Äfven der finnas goda taflor 1 ypperlig Canaletti och ett godt porträtt af fru Jacobson som ung af Steuben, några gamla holländare o.s.v.