Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

furstinna

Källor

Knapas, Ranier & Vainio, Maria (utg.), Albert Edelfelt och Ryssland, 2004, 20.

The Peerage

Wikipedia

Paris. Onsdag d. 9 Juni 75 9 juni 1875
I ett år har Edelfelt varit kamrat med en ryss i ateljén som kallat sig Monsieur Serge; Edelfelt anade att Serge var ett antaget namn i och med att han hade en massa fina bekantskaper, t.ex. furstinnan Elisabeth Trubetskoj och Aleksej Bogeljubov, hade rest mycket och gått till fots från Rom till Wien, samt var förskräckligt artig (lite "russki" artighet) och förekommande, men envis som synden; Edelfelt fick reda på hans rätta identitet efter att han tagit Serges parti i ett gräl med Jean-Baptiste Duffaud i ateljén; Serge hade efteråt lämnat Edelfelt ett kort med S. Vereshagin och bett om att få besöka honom, och därmed var bekantskapen gjord.
Tisdag januari -81. 18 januari 1881
Jag har börjat en tafla med furstinnan Troubetzkoys klädning som jag ännu får behålla 14 dagar, samt arbetar på Dagnans porträtt, gör skizzer m.m. samt känner mig redan en vecka mera en train än på långa tider. Bastiens straffpredikan hade en ypperlig effekt och gaf mig mycket att tänka på. Jag måste dock tillstå att jag gjort allt för att komma i gång, men inspirationen kan ej kommenderas.
d. 2 februari 2 februari 1881
Dagnans porträtt blir bra tror jag. Jag har börjat på med en tafla efter Mme Troubetskojs klädning och den behagar mycket. Courtois råder mig t.o.m. att göra detta färdigt för Salongen och utställa det jemte Dagnans porträtt.
Onsdag d 16. febr. 1881 16 februari 1881
Jag hade modell i går och var derföre rasande när jag fick brefvet men gick likväl emedan jag farit så illa med fru Trubetskoy's klädning att jag behöfver Mlle Chevalier som förespråkerska då den skall lemnas tillbaka.
Paris fredag d. 12 mars 81. 12 mars 1881
"Les gravures" eller hvad jag skall kalla den, var från början alls ej ämnad för Salongen, utan för konsthandlaren Petit. Emellertid ha Courtois och Dagnan rådt mig att åtminstone göra taflan färdig och sedan inhemta Gerômes råd angående afsändandet till Salongen. Mitt enda syfte vore att genom att ha taflan på Salongen, möjligtvis få den litet dyrare såld. Ämnet är intet. Furstinnan Trubetskoïs klädning en egendomlig belysning, det är hufvudmotivet hvarföre jag en vacker dag började denna studie. Färgen anses i allmänhet vara mycket grå. Man kan tänka sig en fin dam i en atelier der hon poserar för sitt porträtt, och under en hvilostund bläddrar i en portfölj som ligger bredvid henne på en stol. Allt annat är bra utom hufvudet. Jag har haft flera modeller, men är ännu ej nöjd. Jag skulle vilja göra något ytterst distingueradt utan att derföre göra någon skönhet. Kostymen i tyll, satist silkessammet och sidensars är verkligen rik och originell, färgen i bakgrunden är harmonisk – men ämnet är, som sagdt, ytterst intetsägande, om jag ej lyckas att i typen inlägga den distinktion och finess, som gör att min grande dame intresserar för sin egen skull. Ingen kan emellertid kriticera ämnet som är utan all pretention som i les Cerises. Det är en färgeffekt en typ, dermed allt. Jag har gjort en blondin – Sjelfva anletsdragen äro i skyggan, med en svag reflex från pappret, Hufvudintresset ligger derför på ensemblen.
Petersburg måndag 10 december 1883
I går och i dag har jag gjort croquiser till furstinnans porträtt hon blir i profil, hufvudet halfprofil, hållande öfver axeln en sobelbrämad gammalrysk mantel af guldbrokad – ena handen blir synlig Duken så stor som pappas porträtt. 2000 rubel sade jag åt Linder. Hon har ett aristokratiskt utseende (född Trubetskoi, dotter till den bekanta Lise Trubetskoi i Paris). Jag tror jag skall kunna göra detta porträtt mycket fort om hon bara sitter. Hon och hennes syster en liten ful, obetydlig en äro mycket vänliga.