Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

son till baron Wladimir Alfons och Anna Charlotta Walleen, bror till Mischa Walleen och som ung inneboende hos Alexandra Edelfelt

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor II L–Ö, 1880

Geneanet

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Unga Emil Walléen besökte Edelfelt och frågade efter sin bror Mischa; slutligen sade han att han fått i uppdrag av en person att fråga priset på tavlan; det är antagligen fru Karamzin som för tillfället är i staden.
Emil Walléen berättade att Cedercreutzes är i staden; Edelfelt sökte upp Friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz, samt fru Sofia Kraemer; alla påstod sig ha haft en svår vinter i Mentone.
Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil ska till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Samtidigt som Alexandra Edelfelt sänder fotografiet till Johan Friedrich Hackman i Wiborg tänker Edelfelt skriva till honom; Edelfelt tänker som pris ange 2 500 francs, varav han ber att få 1000 genast; ifall Hackmann inte vill ha den skriver Edelfelt genast till unge Emil Walleen i Aachen.
Paris, söndag d. 1 Juli 77. 1 juli 1877
Edelfelt skriver till unge Emil Walleen [överstruket]; han vet inte vad han ska göra.
Paris. d 21 Okt 77. 21 oktober 1877
På tåget träffade Edelfelt en schweizisk bonne [barnpiga], som sett Uchtomskis och Walléenerna i St Moritz; hon tjänade hos en amerikan, som var gift med en dam från Cuba.
Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa småsystrarna och hälsa Tante Adèle Gadd, Georg Wallgren och Walleen.
d 5. Dec 77 5 december 1877
Carl Mannerheim stannade några dagar extra i Paris, men har nu rest; han envisades med att lova söka upp Alexandra Edelfelt i Helsingfors och personligen lämna fotografierna; Edelfelt vet att Mamma inte vill ta emot någon nu då Walleenerna och Georg Wallgren är där.
Paris d. 22 febr -78 22 februari 1878
Edelfelt sänder hälsningar till småsyskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, gossarna Walléen och Alexander Reinhold Frey.
P.burg. tisdag afton 7 januari 1879
Sedan Edelfelt pratat en stund med gamla fru Margaretha Etholen (hon har ett makalöst vackert huvud) och kaptenen begav han sig med Emil Walleen till Johan Carl Emil Frosterus för att få reda på Carl Adolf af Hellens adress.
På kvällen assisterade Edelfelt vid Carl Mannerheims diner [middag]; därefter for de till Cirkus, sedan de fåfängt försökt få biljetter till "Revisor" på ryska theatern; de träffade Emil Walleen som berättade att alla biljetter var utsålda; Mannerheim och Edelfelt for till franska teatern där de såg tre akter av "Fourchambault"; pjäsen spelades ganska bra, men Edelfelt saknade Coquelin och Edmond Got; publiken var tråkig, den fnissade vid alla ekivoka tillfällen, men rörde sig inte vid de bästa poängen i pjäsen; där fanns inte ett enda vackert ansikte, men många typiskt ryska.
Edelfelt skall träffa Emil Walleen på Akademin; Emil vill se Tannhäuser, Edelfelt vet inte om han orkar.
Emil Walleen var helt uppe i beundran för allt han sett och ännu skall få se; teatrarna hade gjort ett djupt intyck på honom.
Petersburg onsdag afton. 8 januari 1879
Emil Walleen underrättade tidigt i morse att Akademin var stängd; ryssarna nöjer sig inte med två juldagar, utan har tre; Emil och Edelfelt åkte ändå för att träffa Pjotr Feodorovitj Iseeff; geheimerådet Iseeff, tog emot i sin våning i akademins hus; han är en tchenovnik [byråkrat, statstjänsteman], och påminner om Albert Åhman vid teatern; Iseeff uppmanade Edelfelt att skicka sin tavla till akademins utställning i februari; han komplimenterade Edelfelt för hans "beau talent" [sköna talang]; Edelfelt sade att det blir svårt att få nästa tavla färdig till Salongen; Iseeff tyckte att inget borde vara svårt för Edelfelt.
Edelfelt hade stämt möte med Carl Mannerheim och Emil Walleen för att gå på ermitaget, men på grund av prazniken [julhelgen] var även det stängt.
Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Edelfelt sänder hälsningar och Guds välsignelse till gossarna, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt, Anni och Butti (Berta) Edelfelt.
d. 8 mars 1879. 8 mars 1879
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar till, småflickorna, pojkarna Walléen, Morbror Gustaf Brandt och Tante Adèle Gadd.
Paris måndag 24 mars 79 24 mars 1879
Alexander Etholén bjöd Edelfelt på middag på Bignon, den dyraste restaurangen i Paris; Etholén längtade hem, hans vistelse har blivit fyra gånger längre än väntat; han har varit i Mentone och sade att Uchtomsky var betydligt bättre nu; de gick på Skating Rink vid Rue Blanche; Etholen ville bjuda på teater men Edelfelt avslog; Etholen bad hälsa Walleenarna.
Paris d. 15 juni 1879 15 juni 1879
Edelfelt ber Pjotr Iseeff skicka tavlan till Helsingfors, där den kan tjäna som skärm i sängkammaren eller i pojkarna Walléens sal.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Edelfelt påminner Alexandra Edelfelt att skriva till Stockholm, poste restante; han tycker resandet är tråkigt och önskar han hade en liten kamrerstjänst i Helsingfors; han påminner om fotografierna och hälsar småflickorna, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och gossarna.
d. 29 Februari 1880. 29 februari 1880
Emile Walleen ska snart få sina böcker; Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar småsystrarna.
Paris d. 4 mars 1880. 4 mars 1880
Böckerna till Emil Walleen är expedierade.
fredag kl. 12 på natten 10 september 1880
Edelfelt är uppskakad av Alexandra Edelfelts brev [med underrättelse om Friherre Emil Walleens sinnessjukdom, kommentar av troligen Berta Edelfelt]; Edelfelt är ledsen för Mammas skull och för att han inte kunnat vara till någon hjälp under dessa dagar; Edelfelt hoppas vid Gud att han nu är borta [alt. botad?]; Thiodolf Sælans utlåtande ger hopp; Max af Schultén är en god läkare, Axel Fredrik Holmberg och Sælan likaså; Edelfelt beundrar Mammas mod och ståndaktighet att inte nämna ett ord om saken i raderna hon skickade med Schura von Etter; hela kvällen har de talat om detta sorgliga ämne.
Följande dag har Edelfelt sista seansen för porträttet; han tycker inte att det är lika lyckat som Lilli von Etters porträtt, men Etters tycker om det; han hoppas vid Gud att han ser färg och form på rätt sätt och inte störs av tanken på stackars Emile Walleen.
Stackars småflickorna som varit uppskrämda under dessa dagar [Emil Walleen bodde hos Alexandra Edelfelt då han sjuknade, troligen kommentar av Berta Edelfelt]; han ber till Gud att de får vara lugna och att han återfår sitt förstånd; Edelfelt hoppas han är borta, det är för rysligt att ha en galning i huset.
Lördag. Okt 1880 16 oktober 1880
Underrättelserna om Emil Walleen upprörde Edelfelt djupt; Gud har kanske hört hans bön och låter honom återkomma till förståndets ljus igen; teologin häcklar ofta vårt förstånd, men vad finns det som mera direkt utgår från Gud och påminner om den anade glansen hos Honom?; Edelfelt förstår inte varför vi inte skulle använda det förstånd vi fått och i stället vända våra blickar mot uppenbarelsen; han önskar Emil går igenom den förfärliga krisen; det är mera än de har rätt att hoppas, men Herrens vägar är underliga.
Måndag d. 7 Februari 81 7 februari 1881
Jag vill dessutom att Mamma skall ha det bra, och derhän kommer jag också. Hade jag någon vecka tidigare fått brefvet så skulle nu redan allting ha varit på klart. Emil Wallens bortavaro är ju något som Ingen menniska kan hjelpa, men att få igen de 1800 markerna på annat sätt är ju ingen omöjlighet.
Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Hos Manzeys drack jag the, och skyndade mig derefter hem för att klä mig, ty jag var sedan en vecka bjuden på middag af Gubben Furuhjelm – Skandal – jag kom då alla sutto till bords, men ljög en historia som urskuldade mig. Omkr. 20 personer. Baron Boije, Casimir, 4 ryska genraler, Tudeer, en fru Smitten, en page Furuhjelm, bror till Walleenernas bekanta, och ännu några personer som jag ej hörde namnen på
Måndag natt kl ½ 12 ffebr. 1882 12 februari 1882
Sorgliga underrättelser! Stackars Gubben Lampén och stackars Emil Jag ser den senares öde nästan lika hårdt som den förres. Om Gubben Kristian ännu är vid lif, och såsom jag af allt hjerta hoppas, bättre, så helsa honom från mig. Man har ju sett att operationer lyckats äfven på äldre personer.
Paris, tisdag d. 23 maj 1882. 23 maj 1882
Jag har hittat på ett citat efter Froude i N.I.T. som mycket slår an på mig. Kraftiga andar som verkligen uträtta stora ting här i verlden uppställa aldrig aflägsna och dimmiga mål. De gripa in hvarhelst ögonblicket kräfver och lemna framtiden att gestalta sig bäst den gitter à l'oeuvre! ! – Jag tänker på Runeberg, Bastien, Dagnan – alla kraftiga, friska naturer med ett bestämdt, upphinneligt mål – och tänker med fasa på t.ex den stackars Emil Walléens roddiga fantasier, deri ju många idéer finnas, men utan form.
Paris d. 25 februari 83. 25 februari 1883
Osäker koppling Hvad det skulle ha passat utmärkt bra för Walleenarna att köpa Haiko nu, om de haft sina pengar i behåll. Mischa finner väl nu också huru grymt dumt han hushållat med sina pengar, och ångrar väl bittert båtar och holmar och andra dumheter.
Paris d. 8 maj 84. 8 maj 1884
Jag är så rädd att han i Schweitz skall träffa på Emile Walleen – då de båda tillsammans börja reformera verlden med vegetarianism och färgspektrum och homeopathi och dumheter, så blir det en skön soppa af. – Han ligger för ögonblicket och studerar "l'Indicateur du chemins du fer" för att resa som i öfvermorgon. Hvar han skall få pengar till dess det vet han ej. – Han må göra hur han vill.
Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22 december 1886
Palmberg kom på visit med en ung Björkenheim som påminde om Emil Wallén.