Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rysk konstnär

Källor

Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Jean-Léon Gérome sade att han bara haft en elev från Ryssland tidigare, Vasilij Wereschagin; Edelfelt kunde tillägga att kejsaren nyligen köpt Wereschagins tavlor och dessutom gett honom en statlig pension.
Paris d. 18 December 1874. 18 december 1874
Jean-Léon Gérôme talade med Edelfelt om Vasilij Vereschagin, som humoristiskt skrivit om sina "krigiska mandater" i Khiva; som Alexandra Edelfelt vet har Vereschagin frått Georgsorden för tapperhet.
Paris. Onsdag d. 9 Juni 75 9 juni 1875
Edelfelt har besökt den ryska målaren Karl Huhns ateljé, ditförd av Sergej Vereschagin, bror till målaren, och elev i Jean-Léon Gérômes ateljé.
Sergej Vereshagin vill inte använda samma efternamn som brodern eftersom han inte tycker att han kan någonting; Wasilij Vereshagin är Jean-Léon Gérômes bortklemade gunstling; Wasilij kommer snart till staden och Edelfelt är säker på att bli bekant med honom genom brodern; som Alexandra Edelfelt kanske vet är Wasilij i Indien; fotografier av Wasilijs målningar från Khivafälttåget har rönt uppmärksamhet i Paris.
Paris d. 25 Juli 1875 25 juli 1875
Som Alexandra Edelfelt vet är Vasilij Wereschagins bror Sergej kamrat till Edelfelt; Sergej har i fyra veckor legat i lunginflammation på hospitalet [sjukhuset] vid Ecole de Médecine; Edelfelt har ofta hälsat på honom och han är nu fullkomligt återställd; *Edelfelt önskar Mamma farväl.
Paris d. 24 Aug. 75. 24 augusti 1875
De senaste dagarna har Edelfelt inte kunnat arbeta p.g.a. illamående från allt stillasittande, kanske en liten förkylning och ovanan av det ensamma livet; Julian Alden Weir har rest till Cernay på andra sidan Versailles, Adolf von Becker har rest, då och då träffar han Karl Alfred Caveen; av kamratena från ateljén har han ibland varit ute om kvällarna med Sergej Vereschagin; han är ett stort original som sent börjat med målningen, är bara 29 år men ser ut som 45; han har varit rysk topograf i Kaukasien, gått till fots från Wien till Rom, vistats länge i Italien och Spanien; Hans bror är på kommande och håller på att bygga en villa nära St Germain; broderns sjuklighet lär möjligen förhindra hans avresa från Indien, och väntas inte före jul.
Paris, thorsdag d. 23 nov. 1876. 23 november 1876
Vasilij Werestschagin bor i Auteuil utanför Paris; ingen vet var brodern Sergej håller hus; Jean-Léon Gérôme ansåg Werestschagins originalitet gå för långt då denne inte varit en enda gång hos Gérôme och heller inte låter någon komma till sig.
Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
Jean-Léon Gérôme blev utom sig över Sergej Verestchagins död; han beklagade sig över kriget och utropade "Oh quelle brute que l'homme" [åh, vilket odjur människan är]; den andre Verestchagin hade underrättat Gérôme om sin blessyr [skada]; Gérôme tyckte det var ganska onödigt att konstnärer gick och lät skjuta ner sig i kriget, i synnerhet som man inte kunde säga att Ryssland var i fara.
Paris d. 16 mars 78 16 mars 1878
Jean-Léon Gérôme har sett Edelfelts tavla och var vid sidan av några detaljanmärkningar i det stora hela nöjd; han tyckte Edelfelt gjort framsteg sedan Blanca; han överlät åt Edelfelt att avgöra om tavlan skulle ställas ut på Salongen eller på världsutställningen; Gérôme undrade om Vasilij Véréstchagin kommer att ställa ut i ryska avdelningen, och trodde inte att Edelfelts tavla skulle dödas av den ryska konstens mästerverk; Gérôme tyckte Carl IX:s figur var väl tecknad, vilken Walter Runeberg kritiserat; han rådde Edelfelt att göra svarta ärmar åt hertigen; den unga flickan tyckte han var bra.
Paris d. 20 maj 1878 20 maj 1878
Edelfelts tavla placeras på cimaisen [nedersta raden] mellan en Adolf von Becker och ett tämligen skralt landskap av en ryss; den ryska avdelningen blir bättre än den svenska, men där saknas märkvärdiga saker; varför ställer inte Józef Chelmonsky och Vasilij Vereszchagin ut?
Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Den ryske målaren och miljonären Grommé har köpt ett gammalt kungligt slott Maison Laffitte, der bl.a. Napoleon I bott. Han har låtit säga mig genom Becker att, om "le coeur m'en dit" flytta dit ut för att måla på några dagar – han vill naturligtvis ha sällskap och som hela huset står tomt, vill han skaffa innevånare har derför sagt till åt Becker, några ryske målare och förklarat han vore mycket smickrad om jag ville komma med. Fullkomlig frihet att gå och komma, ta modeller o.s.v. Kanske jag far ut i Maj på några dagar det är blott en timmes väg från Paris. Werestschagin bor också der.