Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konstnär

Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15 juni 1900
Ni vet af tidningarne att Gallén och Järnefelt fått guldmedalj – med många röster. Af ryssar endast Horovin och Maliavin, två unga, under det Wasnetzoff och Wl. Makowsky föllo igenom med glans. Berta kan inse huru det måste svida i de gamla akademisternas minnen. Nu gäller det att få 2dra medaljen åt Halonen, Westerholm och Enckell, och i morgon kl. 1/2 9 skall jag igen vara beredd till kamp. Några stora orättvisor har juryn på sitt samvete – men hvad skall man göra, då det finnes så många falska gossar i juryn och röstningen sker med slutna sedlar. Gerôme är en utmärkt president, mycket bättre än engelsmannen Davis, som tar vid då G. icke orkar mera eller är förhindrad.
2 juli 1900 2 juli 1900
För att återkomma till gladare ämnen så har jag, som sagdt, fått 1sta medalj åt Gallén och Järnefelt. 2dra åt Westerholm Halonen, Gebhard och Enckell (med afseende fästadt på målningarna i Paviljongen) 3de åt Blomstedt, fru Soldan, fr. Thesleff fru Danielson, Ahlstedt, Wlasoff och Rissanen – I morgon hoppas jag få mentionåt Simberg, Hanna Frosterus, Engberg och – Toppelius. Åt Lindholm fick jag ej en 2dra medalj – de jemförde näml. strax hans vatten med Westerholms och funno det föga vått, lika som klipporna äro af kork hos honom.
Samma onsdag 31 okt. 1900 Samma Paris. 31 oktober 1900
I morgon har jag Ernst Nordström och Westerholm (den af Mamma som Westerlund betecknade Westerholm) på frukost. E. N. skall dervid hjelpa mig med räkenskaper och brefskrifning
Paris Söndag d. 4 nov. 1900 4 november 1900
I går afton var jag hos Ville Vallgrens på middag med Ernst Nordström och Westerholm.
Paris 27 nov. 1900 27 november 1900
Nordström och Westerholm äro resta. De ha båda bestyrt om inpackningen sålunda att jag varit på utställningen endast om morgnarna och de ha varit der hela dagen och hjelpt till. Våra pengar ha spisat till men jag har blifvit temmeligen missbytt ty mitt anslag kan icke komma ut numera oafkortadt, dertill finns ej pengar. Då jag gör upp slutliqvider får vi se huru mycket som blir kvar. Nordström och Westerholm ha fått betalning – modesta anspråk ha de båda två. Utmärkt tjenstvilliga, arbetsamma anspråkslösa äro de båda.
Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23 december 1900
Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i telefon och säga att han skall kungöra för vederbörande konstnärer huru urvalet för köpenhamnsutställningen försiggått – så näml. att jag helt och hållet öfverlät åt den danska kommissarien Hr Jastrau, att välja, annars skulle de flå mig hemma, alla de som icke fingo vara med. – Westerholm är Vittne på detta. Jag var icke ens der när urvalet gjordes.