Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

lagfaret industriråd

Odaterat Berlin 1 januari 1885
Öhrnberg skulle ha velat se riksdagen, men följer med till Paris i alla fall.
Neiglick, Öhrnberg, Wasastjerna har vakat och druckit; "Calle" Lundström, "Mille" Cedercreutz och Edelfelt har bildat "slapp opposition".
Edelfelt skulle vilja resa till Dresden, men Öhrnberg vill stanna i Berlin och se på riksdagen.
Paris onsdag d. 25 1 januari 1885
Det är roligt att vara i Paris; Öhrnberg tycker också det, men han har glömt sina glasögon på tåget.
Edelfelt har varit med Öhrnberg och köpt hatt, ska köpa kläder.
Bara politik intresserar Öhrnberg.
Öhrnberg har gott omdöme.
Öhrnberg är opraktisk och bortklemad; han är förtjust, men bortkommen; påminner om Axel Berndtson och Edelfelt får sköta om honom; han äter inget kött, "endast snask och legumer"; Edelfelt menar: Öhrenbergs vanor är ohälsosamma; Edelfelt känner sig mera praktisk än Öhrnberg; Öhrnberg har t.ex. aldrig beställt kläder åt sig, det har hans mamma alltid gjort.
Har inte "narrat" Öhrnberg till att göra utgifter, "depenser"; de har sett på en pension; det blir inte "schangtilt" [fint] för 175 franc i månaden.
Petersburg, tisdag morgon 1 januari 1885
Öhrnberg är hos Edelfelt och de har beslutat resa följande dag; Edelfelt kommenterar Öhrnbergs klena hälsa; "han ser utfrusen ut".
Vanja och Öhrnberg väntar på Edelfelt som måste avsluta brevskrivandet; hälsar systrarna och tant Gadd .
Osäker koppling Edelfelt har träffat Öhrnberg som tycktes ha nog av Petersburg; Edelfelt reser följande dag kl. 1 "med Guds hjelp" .
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
Edelfelt har bjudit herrskapet Söderhjelm och Öhrnberg på frukost.
Öhrnberg bor i pension och går i skola.
Paris d. 5 December 5 december 1885
Öhrnberg försöker få biljett till deputeradekammaren, men det är krångligt att ordna; kan endast ske genom ambassaden som ogärna ger permanenta kort.
Öhrnberg klagar över maten i pensionen; Edelfelt konstaterar att det inte är några "egyptiska köttgrytor" i pensionerna i Quartier latin, men att Öhrnberg dessutom är bortskämd och inte vill äta mat som är hur god som helst.
Paris d. 9 december 85 9 december 1885
Edelfelt har varit på ryska ambassaden för att få kort till deputeradekammaren för Öhrnberg; Narisjkin var artig, gav ett kort åt Edelfelt och "une personne", en person, han är således tvungen att gå med.
Öhrnberg vill ha ett permanent kort till deputeradekammaren; Times, Daily News, Neue Freye Presse och ett tiotal andra tidningar har permanent kort.
Nya Pressen har gett Öhrnberg bara ett rekommendationskort, men inte relationer; utan realtion kommer man ingen vart i den politiskt-journalistiska världen.
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Edelfelt kommer troligenatt fira julafton på värdshus med Söderhjelms, Öhrnberg och Vallgrens.
Edelfelt var föregående dag med Öhrnberg på deputeradekammaren; Öhrnberg är som född lantdagsman.
Paris 27 dec 85 27 december 1885
Klockan 21 började Söderhjelm hålla föredrag om julen, hemmet och minnen; Edelfelt konstaterar: mycket sant, men dåligt uttryckt; fru Söderhjelm och Inez Zilliacus gick från bordet under talet; Söderhjelm blev arg då de övriga fann honom tråkig och anklagade Edelfelt och fru Söderhjelm för att inte ha sinne för hemmet; Edelfelt blev ledsen och förolämpad; Öhrnberg försökte medla.
Edelfelt åkte till "la messe de minuit", midnattsmässan med fru Söderhjelm, Inez Zilliacus och Öhrnberg.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Söderhjelm har surat redan många dagar till grämelse för sin fru, berättade Öhrnberg.
Under middagen nämndes fröken Aalberg och hennes tillgjordhet, som också Söderhjelm konstaterat många gånger; nu ansåg Söderhjelm att den "fennomanska hedern" måste försvaras: han höll tal med hugg åt Öhrnberg och Edelfelt; höll sedan långt tal på finska som bara Edelfelt och Öhrnberg förstod; Ville Vallgren blev arg.
Under middagen talade Söderhjelm från klockan tio till midnatt: om Eschylos, Shakespeare, Runebergs skaldskap, W. Runebergs europeiska rykte; Edelfelt hade svårt att hålla sig för skratt när han såg på Ville Vallgren och Öhrnberg; Sanmarks och Runebergs uppskattade talet.
Paris, Kristihimmelsfärdsdag. 86. 3 juni 3 juni 1886
Öhrnberg har skrivit om att Lily Etter är kransbinderska; hyggligt tänkt av dem och roligt för Lily Etter.
Paris, tisdag d. 29 juni 1886 29 juni 1886
Edelfelt är ensam om kvällarna; går ibland till Quartier Latin och umgås med är Öhrnberg, Söderhjelm och Homén.
Paris tisdag 3 april fortsatt onsdag 4 april 1900 3 april 1900
gick jag gräsligt trött till detta otäcka möte, som Runeberg sammankallat i anledning af ett mycket ovettigt bref som Acku skrifvit till honom. R. ville ha ett förtroende votum – Det var otroligt hvad de pratade dumheter med vigtig min – Runeberg råddade. Acku råddade, och ingen klarhet vanns. Örnberg var klokast.
Paris söndag afton 27 maj 1900
Osäker koppling Bertha rustar sig nu, ledsamt nog, till afresa. Jag kommer att bittert sakna henne. Hon reser med fr. Munsterhjelm. fr. Elsa v Born, Öhrnberg och unga Björksten om onsdag kl. 1.50 är följande afton i Köpenhamn, bli der en dag och reser så med Elsa v B. till Stockholm. Jag hoppas att allt skall gå väl och råder henne ifrigt att icke ta alltför mycket tullpligtigt gods med sig, utan hellre skicka det direkt till Borgå.
Måndag 18 febr. 1901 18 februari 1901
Jo, det är skönt om R. Runeberg skall bli Senator! Öhrnberg spådde det hela sommaren! Tudeer och Spåre få en kamrat i fri ortografi, fri från allt slags tvång och logik. Han är gräsligt okunnig i allting som folk vanligtvis tala om, men har en aplomb boeuf, hvilket ju är visdomens begynnelse. Får se om han skall ta sin trogna Kilpinen, Mr Quilpiné, knodd från industrimagasinet, och Rs högra hand här till referenderiesekreterare.