Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk konstnär

Källor

Antwerpen d. 27 Januari 74 27 januari 1874
På Musée des Académiciens finns också målningar av andra berömda hedersmedlemmar av Antwerperakademin, som Peter von Cornelius, Friedrich Overbeck, Alexandre Calame och Tony Robert Fleury; Overbecks ”Kristi himmelsfärd” föreföll Edelfelt usel; de äldre tyska mästarna som Overbeck, Cornelius, Moritz von Schwindt, Wilhelm von Kaulbach verkar inte ha färgerna klara för sig; Nicaise de Keysers målningar är kanske för vackra och blir lätt karaktärslösa; Charles Verlat pressar fram det karaktäristiska på ett snillerikt sätt.
Frankfurt 19 januari 1891 19 januari 1891
– Så gingo vi på ett museum, der det inte fans en katt utom oss – ett rigtigt dåligt museum med bara dåligt från 1840, – Overbecks en stor obegriplig maskin var det bästa. Behöfver jag säga att jag icke gick och såg på Dannechers berömda ariadne alla frankfurtares stolthet – nej, den maran känner jag så bra till genom fotografier. Tischbeins Göthepartiet var ej särdeles bra, ehuru det är roligt att se så man vet alla detaljerna vid målningen.