Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

yngre bror till Léon de Pape

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 14 Januari 1874 14 januari 1874
Léon de Papes bror, 11 år gammal, samlar frimärken och Edelfelt hjälper honom; Henri Schneider, sonen till Karel Scribas hyresvärdinna har även fått finländska frimärken av Edelfelt; pojken erbjöd i utbyte ett frimärke från Godahoppsudden eller Canada, men Edelfelt avböjde.
Antwerpen d. 27 Januari 74 27 januari 1874
Edelfelt tackar för deras bråk [besvär] med postmärkena [frimärken], *som helt visst kommer att glädja hans unga bekantskap [Léon de Papes yngre bror].
Antwerpen d. 9 Februari 1874. – 9 februari 1874
Ellen Edelfelt har skickat postmärken som Edelfelt kommer att dela ut till unga herrar de Pape (i Bruges), Henri Schneider och Jacques; Monsieur Jacques är en "liten fix judepojke" från Paris, släkt med "judefrun" som Sidney Adams bor hos; Henri Schneider lovade skaffa fler frimärken från Canada för att i utbyte få flera stadspost- och järnvägsfrimärken.
Antwerpen d. 15 Februari 74. – 15 februari 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa systern Ellen att unga Monsieur de Pape och Henri Schneider håller på och skaffar frimärken.
Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22 februari 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ge frimärken från en tacksam de Pape till Ellen Edelfelt; han hoppas att frimärkena han sände i brevet till Lulle (Julian) Serlachius kommit fram.
Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Edelfelt har ännu inte skrivit till Ellen Edelfelts "affärsvän" i Brügge, Monsieur J. de Pape; de frimärken han sänder i detta brev är från Henri Schneider, som snart skulle försöka skaffa några från Canada; i Beligen har de inte stadspostmärken utan använder statens märken för korrespondens inom städerna.
Antw. torsdag d. 30 April 74. 30 april 1874
Edelfelt sänder frimärken till Ellen Edelfelt från lilla de Pape och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han avslutar med att konstatera att brevet är slarvigt och oläsligt.
Edelfelt var bjuden hem till Léon de Pape och träffade hans mor och två bröder; det är ett vänligt men mycket katolskt hem; den äldre brodern skall söka in till prästseminariet; den yngre brodern, Ellen Edelfelts affärsvän, är en "vacker och mycket pratsam ungdom om 13 år"; i Edelfelts öron lät det egendomligt att med sådan innerlig kärlek höra talas om den "Helige fadren" [påven], som man vanligtvis bara driver med i nordiska förhållanden.
Paris , onsdag d 17 Juni 74. 17 juni 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till alla på Kiala och tackar för Ellen Edelfelts brev; hennes frimärken ska han sända till de Pape i Brügge.