Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

redaktör för Helsingfors Dagblad, lantdagsman

Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22 mars 1874
Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.
Antwerpen, lördag d 28 Mars 28 mars 1874
Edelfelt har skrivit ett utkast till den första korrespondensen för Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg får redigera innehållet om han inte är nöjd; korrespondenserna till Cajus (Viktor Leonhard Cajander) för Borgåbladet plågar Edelfelt, som känner sig utpumpad av att först skriva till Alexandra Edelfelt, till hans kamrater och nu senast till Dagbladet.
Antw. Påskdagen 1874 5 april 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva kritik över hans senaste korrespondens i Helsingfors Dagblad; han är olycklig över att han gjort ett stavfel och skrivit poutpourri i stället för potpourri; vad ska Robert Lagerborg tycka?
Antwerpen d. 17 April 74. 17 april 1874
Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt tyckt om korrespondensen i Helsingfors Dagblad; Robert Lagerborg har inte ändrat på någonting i texten; Edelfelt fick brev från Lagerborg, som bad honom fortsätta med korrespondenserna emedan början lovar det bästa.
Paris d. 8 Maj 1874 8 maj 1874
Edelfelt undrar om hans andra brev har publicerats i Helsingfors Dagbladet; på Robert Lagerborgs uppmaning sände han brevet porto, och hoppas att det inte har kommit bort på vägen.
Paris, onsdag d. 27 maj 74. 27 maj 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt uttrycka hans känslor och tankar för Mille (Emil) Cedercreutz; själv ska han skriva till Mille och hans morbror; det ska bli roligt att träffa någon av hemklicken igen; han förebrår sig för att inte ha skrivit till morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius; därtill borde han skriva till Johan Friedrich Hackman, Robert Lagerborg och Léon de Pape i Antwerpen.
Paris d. 11 Juni 74. 11 juni 1874
*Robert Lagerborg har inte skrivit ett ord om betalning.
Paris , onsdag d 17 Juni 74. 17 juni 1874
Edelfelt har oförlåtligt länge skjutit upp att skriva korrespondenserna till Robert Lagerborg.
Paris d. 24 Juni 1874. 24 juni 1874
Edelfelt håller på med en korrespondens till Robert Lagerborg, då portvaktens fru kommer med Alexandra Edelfelts brev.
Den Lagerborgska korrespondensen har legat som en tung sten på Edelfelts samvete; inom de närmaste dagarna tror han sig vara klar att sända sitt "snillefoster" till Helsingfors Dagblad.
Paris Onsdagsafton 3 Nov. 1874 3 november 1874
*Edelfelt tar farväl och ber Alexandra Edelfelt hälsa alla; han har skrivit till Robert Lagerborg och tackat, och ska snart ta itu med en korrespondens.
Fragment 1 maj 1875
Edelfelt ska snart börja på med något för Robert Lagerborg.
Paris. d 21 Okt 77. 21 oktober 1877
Edelfelt läste Alexandra Edelfelts upprop till kvinnorna i Finland [troligen tidningsutklipp som hon sänt honom, inte själv skrivit]; han läste uppropet redan i de svenska tidningarna och tyckte det var ovanligt väl skrivet och kom till slutsatsen att Robert Lagerborg måste vara författaren.
Paris d. 22 nov – 77 22 november 1877
Edelfelt har inte sett finska tidningar på en månad; han tror att han antar Robert Lagerborg upprepade erbjudande om att få Helsingfors Dagblad till skänks; det är tröttande att springa till Café de la Régence varje gång han vill ha underrättelser från hemlandet.
Paris d. 23 Juli 1878 23 juli 1878
Osäker koppling Om inte Edelfelt får svar inom en vecka måste han be att få låna 1 000 francs i Helsingfors av Zilliacus eller Lagerborg.
Stockholm d. 9 november 1879 9 november 1879
Provnumret av den omorganiserade Ny Illustrerad Tidning kommer kanske att innehålla en teckning av Edelfelt, Robert Lagerborgs porträtt och ett poem av Carl David Wirsén med vignett, således rätt mycket för Finland.
Robert Lagerborg anses som Nordens förnämste tidningsman sedan August Sohlman dog.