Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk filosof

Paris d. 23 Nov. 1874. 23 november 1874
Efter middagen kom två äldre herrar, som var stamgäster, upp till pensionen; den ene är korsikan och språkforskar som hade bra reda på finskans och ungerskans grundprinciper; han förser Pauline Ahlberg med böcker, den senaste en avhandling i sanskrit; Pauline Ahlberg har läst Immanuel Kants "Kritik der Vernunft" som anses vara det djupsinnigaste i den tyska filosofin.
Paris tisdagen före jul 1874. och fortsatt juldagen 1 december 1874
Edelfelt börjar få Pauline Ahlbergs varelse klar för sig; hon har en outtömlig reflexion, en omättlig vetgirighet, men saknar poesi och ungdom; i konst söker hon först filosofin och sedan skönheten, vilket Edelfelt tycker är en brist; han tycker också att hon för ofta ägnar sig åt de allra högsta mänskliga frågorna, alltid är människans bestämmelse, det subjektiva och objektiva onda, andevärlden, Immanuel Kant och Friedrich Schleiermacher "på tapeten".