Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk dramatiker

Källor

Paris d. 6 Febr. 1875. 6 februari 1875
Huvudvärken hade Edelfelt fått på den berömda litteraturhistorikern René Taillandiers föreläsning, som han gått på tillsammans med Pauline Ahlberg; på grund av hettan i den lilla och proppfulla salen på la Sorbonne hade Edelfelt inte kunnat koncentrera sig på den intressanta föreläsningen om Pierre Beaumarchais liv och om första gången pjäsen 'barberaren från [i] Sevilla' gavs; Taillandier liknar kammarförvanten Paul Frans Vilhelm von Hausen i Helsingfors.
Paris, Nationalfesten d. 14 Juli 1882 14 juli 1882
Hotel de Ville har nu om möjligt flere statyer än förr och en del af Paris mest berömda barn: Jean Goujon, Beaumarchais Moliére m.fl. stå i en halfcirkel ute på platsen framför hufvudingången: det hela föreföll utmärkt stiligt – Öfverst från tornet skimrade ett enormt R.F. och på sidotornen stodo Liberté – Paix.