Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. Konni Zilliacus

Paris, andradag påsk, kl. 6 e.m. 19 april 1897
*Konni har jag ej träffat. Han lär vara sig lik men gråhårig – hans fru mycket behaglig och ungdomlig.
Paris lördag 24 april 1897. 24 april 1897
Frukost åt jag med Thaulows, en amerikanare Vail (fransk amerikanare) och hans fru, ett par fransmän, Thaulows vänner Duhem och Le Sidaner (norska vurmar, ibseniter och vänner till Maeterlinck). Jag hade bjudit Juhani Aho, fröken Lagerborg, fröken Kurtén, Konni med fru, Chambure, Vallery Radots m.fl.
Paris 3 maj 1897 3 maj 1897
Det är en viss pojkaktighet också uti detta att icke låta sig förbluffa af ras- och breddgradsolikheter utan tala om malajer, indianer och japaner som andra "gubbeliner" från Hollola eller Jääskis. – med den säkerhet han har i praktiska ting (han utlade om Gubben Robba Ehrnrooths egendomars olikheter och företräden – matjord, äng, skog, frostömhet m.m mycket utförligt kan Jag ej begripa att han ej slagit sig på affärer der i kolonierna – andra bli ju miljonärer der, andra som icke äro på långt när så kunniga som han. Han är ju alldeles otroligt språkkunnig. Jag uppmanade honom derför att försöka komma in på engelska litteraturen och icke så helt lita på den svensk-finska. Han talar om Wentzel Hagelstam som om en mägtig man som kan hvad som helst ungefär. – Rörande var det i alla fall att höra honom – hela hans episka bredd, hans intressen för hemlandet och de gigantiska proportioner allting tagit för – honom der – allt detta var så genomfinskt. – Frun och svårigheterna ha nog verket förädlande på honom – han är ej så öfvermodig som förr, ser folks goda sidor, talar rörd om många som skall förr affärdade med något djurnamn. Dessutom är han bra mycket vänligare till sitt sätt: les voyages forment la jeunesse. Han installerar sig nu i Suresnes och använder dertill ett litet kapital han fått af sin svärfar. Denne eger, sade han 600,000 dollars, men som han är omgift med en menniska som dessa här ej komma öfverens med, vet jag ej om dessa pengar på mycket länge komma dem till godo.
Konni beundrar mycket min engelska (såg Anni det, så blir hon förvånad) – och jag tror att jag med några dagars öfning skall kunna reda mig – med hemska fel, naturligtvis. När jag i dag för en vecka sedan hade Konni med fru här till frukost talte jag ju engelska fem timmars tid.
Konnis fru är mycket söt – hon ser så ren och snäll och ungdomlig ut, litet klen och magerlagd. Jag trodde aldrig att det skulle vara hans typ, med kännedom om hans tidigare förälskelser.
Paris 11 maj 1897 11 maj 1897
I söndags var jag hela dagen hos Konni i Suresnes med Juhani Aho. Konni har det ypperligt derute. Ett litet hus med trädgård och utsigt öfver hela Seinedalen och hela Paris. huset ligger uppe på Mont Valérien alldeles nära fästningen. De hade ej mycket möbler ännu men det de hade var mycket bra. Vackert silfver från New-York. Deras japanska gamla barnsköterska såg så alldeles ut som en japansk docka att Juhani Aho tyckte det var alldeles hemskt när hon talade och skrattade. Barnen två små gossar, äro ganska zilliacuska onkel peta, onkel Nicolai o.s.v. och ha ej modrens fina drag. Konni var helt litterär – läste upp nya kapitel ur nya romanen.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle
25 Maj 98 25 maj 1898
I morgon har jag herrskapena Zorn, Muenier och Zilliacus på frukost här i ateliern – för att tacka för all godhet.
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28 maj 1898
Senaste onsdag hade jag bjudit Zorns, Zilliacuses och Mueniers på frukost i ateliern.
I går var jag ute hos Konni, som verkligen kommer att flytta hem i September för att ta gråstens plats i pressen. Vi måste (jag tänker på flickorna) vara vänliga mot den unga och utmärkt söta frun, som så gerna vill tala engelska, om som nog kommer att ha en och annan deception i "Conny's country" Konni talar så mycket om Finland att hon tror det är ett Eldorado, ett centrum och att Helsingfors är någonslags Paris-Athens
Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag: Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle appreciera det till fullo. Vi voro i sjunde himmeln, ropade bravo och greto alla t.o.m. från Ville Vallgrens ögon trillade stora tårar nedför kinderna. Alla mellanakter hos Coquelin Der det var mycket roligt med folk som uppvaktade honom, men der vi voro hedersprissarne.
15 Juni 99 15 juni 1899
Det är ett öde med alla de imperatoriska telegram vi få från Lilians man – ofta mycket omöjliga och svåra saker att uträtta. Och så dessa herrars suveräna förakt för allt annat arbete!
Paris 12 febr. 1901 12 februari 1901
Stackars fru Konni – det är ju fasligt om hon skall vara i Amerika och Konni hemma! Nog har då ödet sina underbara lekar, och ryssarna hjelpa till att göra ödet omenskligare än det är.