Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk språkforskare och filosof

Källor

Paris d. 9 Mars 1875. 9 mars 1875
Pauline Ahlberg och Edelfelt har skrivit till sekreteraren för franska Akademien för att få biljetter till festligheterna med anledning av Elme Marie Caros inträde; de har fått biljetter och får således se och höra Adolphe Thiers, Victor Hugo, Émile Littré, Alexandre Dumas, duc d’Aumale och Albert de Broglie.
Paris 18 April 1875 18 april 1875
Pauline Ahlberg har ett säreget sätt att läsa poesi; poesin intresserar henne såvida den ger stoff till filosofiska betraktelser; idyllen är främmande för henne, medan Edelfelt är av en helt annan natur; hennes beläsenhet i antropologi, fornkunskap, historia och teologi är otrolig; för närvarande studerar hon allt möjligt som rör positivistisk filosofi, Émile Littrés "la Science", samt arbeten om Veda, Brahmanerna och buddhismen.
Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
På dinern [middagen] blev det tal om arkeologi, Jean Benner har i år en stor tavla "l'Age de pierre" [Stenåldern]; från stenåldern kom de in på Charles Darwin; "fruntimren" använde sitt vanliga argument, att både Darwin och Émile Littré liknade apor, det var således inte konstigt att de försvarade sin stamfader; det var intressant att lyssna på doktor Tourant som är läkare och har studerat Darwin; denne sade att människan enligt Darwin inte härstammar från apan utan är hans kusin; Gustaf Philip Armfelt inflikade skämtsamt att människan då väl är småkusin till svinet.
Paris d. 27 februari 83 27 februari 1883
Grandmougins verser äro friska, det är redan något uti detta nervsjukors och hysteriska anfalls tidehvarf; de ha dessutom något rundt, storslaget som stammar från landet och ej från asfaltläggningen i Paris. Han är mindre retorisk än fransmän i allmänhet, och det är då väl det. Poesin här blir ofta ingenting annat än "un travail exquis” – men icke de omedelbart pulserande slagen från ett menniskohjerta. Språket är dessutom alltför klart, alltför logiskt. Omöjligt att låta ana bakom ordet annat än det som står i Littrés lexikon, omöjligt att förändra språket eller böja det under sin vilja – Akademin har engång stadfästat det si eller så, och så må den poetiska inspirationen gå i skola hos Academien, om hon vill lyckas att göra sig förstådd. Detta är en fattigdom.
Paris 2 maj 1895 2 maj 1895
Bertas hatt köpes nu som bäst af Ellans (hon skulle visa Julins några panoramor, som hon redan visat dem Louvren och Luxembourg, skaffat flickorna i en pension o.s.v.) – Och åt Mamma köper jag icke några meter att laga upp den gamla sidenkjolen med utan en ny klädning som snart afsändes. – Jag har skickat hem (eller låtit inpacka) pelsar, en service och 2 stora lådor med böcker – så att jag har mina litterära skatter på ett ställe. Bland böckerna finnas också hela Littré – till flickornas disposition.