Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

bokhandlare, Victor Hovings bror

Rom d. 17 Maj 1876 (onsdag) 17 maj 1876
Edelfelt borde skriva till Victor Hovings bror i Viborg, Pietro Krohn har förbjudit det hittills; det är svårt att ge några detaljer om Victor H:s död; Krohn gick ofta dit och var den ende som kunde uthärda den förfärliga lukt som skall ha varit där de två sista dagarna; fru Lina Runeberg var där den sista morgonen med blommor.
Rom d. 18 maj (torsdag) 76. 18 maj 1876
Edelfelt har just avslutat ett brev till Victor Hovings bror Walter; han har skrivit om Walter Runebergs och Pietro Krohns oro och vård vid Hovings sjuksäng i ett försök att vederlägga det fördolda missnöje som Walter Hoving uttryckt över att hans bror dog så ensam.
Rom, lördag d. 20 maj 76. 20 maj 1876
*Edelfelt har skrivit ett ganska långt brev till Charles Baude, och igår till Victor Hovings bror, därför blir det inte mera idag.
Rom, måndag d. 22 maj 1876. 22 maj 1876
Walter Runeberg och Pietro Krohn menar att Hovings bror borde betala Edelfelts resa till Italiens gräns, som det var överenskommet med Victor Hoving; de väntar svar från Wiborg.
Rom, söndag d. 28 maj 1876. 28 maj 1876
Walter Runeberg har fått brev från Victor Hovings bror: Walter Hoving går med på att betala (egentligen skulle summan tas från Victor Hovings efterlämnade pengar) Edelfelts sjukhusräkning och hemresa till italienska gränsen; Edelfelt funderar över om han kan ta emot pengarna; Morbror Gustaf Brandt lär till Walter Hoving ha meddelat att Edelfelt tar hand om sina kostnader i Rom efter den 8 april; Pietro Krohn uppmanar honom att ta emot erbjudandet då ingen personligen kommer att ge ut av sina egna pengar; Edelfelt *skall ännu fundera på vad "grannlagheten" bjuder i detta avseende.
Paris d. 19 mars 79. 19 mars 1879
Edelfelt har åter fått en tråkig beställning; Carl Gustaf Estlander skriver att konstföreningen vill ge Victor Hovings porträtt åt brodern i Wiborg; som ersättning utlovas 500–600 mark; Estlander menar att det inte brådskar med Johan Ludvig Runebergs porträtt.
Paris d. 21 april 1879 21 april 1879
Tanken på att måla Victor Hovings porträtt efter fotografi är så motbjudande att Edelfelt inte förmått sig svara på Carl Gustaf Estlanders förslag; de erbjuder 600 mark, men Edelfelt skulle få förargelser för mycket mera; då porträttet är avsett för brodern är det av största vikt att likheten är fullkomlig, vilket Edelfelt inte är säker på att lyckas med; han frågar sig om han är moraliskt förbunden att åta sig uppdraget.