Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk konsul i Rom, konstnär

Källor

Rôm. 1et Mai. 1876. 1 maj 1876
Pietro Krohn säger att han troligen inte behöver göra några egna tillägg; Alexandra Edelfelt borde känna sig lugn av Alberts egna underrättelser, och hon får ursäkta att Krohn av Albert med våld och makt tvingats skriva något om sig själv trots hans invändningar; idag har Edelfelt tänkt på första majfirandet hemma; Krohn har i dag följt den gamle konsul Johan Bravo till graven; Bravo dog av hög ålder och var den siste av det gamla Rom; det gör Krohn ont att i Alexandra Edelfelts brev läsa om de många sorger och bekymmer hon har hemma.
Rom, onsdag d. 24 maj 1876. 24 maj 1876
Avresan blir inte av före den 15 juni; Pietro Krohn har störts i sitt arbete av att han utsetts till utredningsman av den nyligen avlidne danska konsuln Johan Bravos artistiska kvarlåtenskap; ”gubben” lämnade efter sig en stor massa teckningar, tavlor och skisser; enligt Krohn är det bara en liten samling utkast av Bertel Thorvaldsen som är av värde.
Rom, fredag d. 26 maj 1876. 26 maj 1876
Pietro Krohn har varit på dåligt humör; han borde arbeta på sin halvfärdiga tavla men har, förutom Edelfelts sjukdom, störts av arbetet hos Johan Bravo och seancerna hos Johannes Takanen.