Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dotter till Vilhelm och Johanne Bissen

Rom d. 17 Maj 1876 (onsdag) 17 maj 1876
Walter Runeberg har tänkt skicka sin fru och pojke till Schweiz med Vilhelm Bissens familj i slutet av maj; Edelfelt kan inte vara med på gillet som ordnas för Runebergs innan avresen.
Rom, söndag d. 28 maj 1876. 28 maj 1876
Föregående dag hos Runebergs såg Edelfelt Vilhelm Bissens son och dotter, som alltid beskrivits som ovanligt vackra, vilket de också var.
Paris d. 16 Januari 1879. 16 januari 1879
Unga Hanna Bissen, som Edelfelt såg i Rom, är nu 16 år, och torde bli en hjärteklämma för många.
Paris d. 1 februari 1879. 1 februari 1879
Från Madame Jacquinots gick Edelfelt till Runebergs, dit också Gunnar Berndtson och Gustaf Sucksdorff var bjuden; Walter Runeberg hade satt ut fröken Hanna Bissen som lockbete för att Edelfelt skulle komma; förutom Bissens var där Bertha Levin, en finsk målarinna Ada Thelén och fröken Eva Perander, som Edelfelt antog var Tatuses syster.
Fröken Hanna Bissen är "henrivende" [hänförande], 16 år, blyg och tillbakadragen, vilket klär henne väl.
Onsdag d. 26 februari 79 26 februari 1879
Kalle Wetterhoff tronade som Odin, vid hans sida fru Ingeborg Thaulow som Freja; Mathias Skeibrok var Brage med harpan, medan fröken Hanna Bissen var Idun; en dansk var Surtur och Christian Zacho var Loke; bäst var Peder Severin Kröyer som Heimdall och Frits Thaulow som Thor; Thaulows kosym var mycket soignerad [omsorgsfullt gjord], bronsbrynja, skinnbyxor med lindade ben och en stor hud över alxarna fästad med spännen i nordisk stil.
Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Senaste torsdag var det middag hos Otto Benzon likaledes för meine Weinigheit. Alldeles annorlunda hvad sammansättningen beträffar. Der var Krohns Block, Alfred Benzon med hans fru Hanna Bissen, Schous, Kröyers och jag – jo Madame Gogain, en ytterst egendomlig företeelse en kobenhavnska gift med en fransk halftokig impressionist som nu, trött på Europa reste på någon tid till otakeiti och lemnat frun här med 5 barn – en märkvärdig, originel typ som jag någon annan gång närmare skall tala om.
Köpenhamn 7 maj 92 7 maj 1892
På ett studentspektakel och på en middag hos Alfred Benzon, gift med Hanna Bissen, har jag emellertid varit.denna vecka, likasom på 1 Coquilins föreställning, der jag led på Coqullins vägnar alldeles förtvifladt. Att det är sista gången C. kommer till Skandinavien det är säkert och då var det ju bra att vi voro hyggliga emot honom i Hfors.