Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

godsägare, son till baron Wladimir Alfons och Anna Charlotta Walleen, bror till Emil Walleen och som ung inneboende hos Alexandra Edelfelt

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor II, L-Ö, 1880.

Ylioppilasmatrikkeli

Geneanet

Frascati, tisdag d. 13 Juni 1876. 13 juni 1876
Ska Mikael Walléen vara på Hindhår i sommar? Han bor hos Alexandra Edelfelt redan nu och inte först fr.o.m. hösten.
den 3 maj 1877 3 maj 1877
Unga Emil Walléen besökte Edelfelt och frågade efter sin bror Mischa; slutligen sade han att han fått i uppdrag av en person att fråga priset på tavlan; det är antagligen fru Karamzin som för tillfället är i staden.
Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil ska till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.
Paris. d 21 Okt 77. 21 oktober 1877
På tåget träffade Edelfelt en schweizisk bonne [barnpiga], som sett Uchtomskis och Walléenerna i St Moritz; hon tjänade hos en amerikan, som var gift med en dam från Cuba.
Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa småsystrarna och hälsa Tante Adèle Gadd, Georg Wallgren och Walleen.
d 5. Dec 77 5 december 1877
Carl Mannerheim stannade några dagar extra i Paris, men har nu rest; han envisades med att lova söka upp Alexandra Edelfelt i Helsingfors och personligen lämna fotografierna; Edelfelt vet att Mamma inte vill ta emot någon nu då Walleenerna och Georg Wallgren är där.
Paris d. 22 febr -78 22 februari 1878
Edelfelt sänder hälsningar till småsyskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, gossarna Walléen och Alexander Reinhold Frey.
Paris d. 30 mars 78. 30 mars 1878
Edelfelt sänder hälsningar och hoppas att Mischa Walleens studentexamen gå bra.
Paris Måndag d. 10 Febr. 1879 10 februari 1879
Edelfelt sänder hälsningar och Guds välsignelse till gossarna, Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt, Anni och Butti (Berta) Edelfelt.
d. 8 mars 1879. 8 mars 1879
Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar till, småflickorna, pojkarna Walléen, Morbror Gustaf Brandt och Tante Adèle Gadd.
Paris måndag 24 mars 79 24 mars 1879
Alexander Etholén bjöd Edelfelt på middag på Bignon, den dyraste restaurangen i Paris; Etholén längtade hem, hans vistelse har blivit fyra gånger längre än väntat; han har varit i Mentone och sade att Uchtomsky var betydligt bättre nu; de gick på Skating Rink vid Rue Blanche; Etholen ville bjuda på teater men Edelfelt avslog; Etholen bad hälsa Walleenarna.
D. 3 april 79 3 april 1879
Det vore ledsamt om Mischa Walleens hud [inte godkänd] i matematiken skulle lägga hinder i vägen för hans studentexamen; hans många tjänsteår borde ge rätt till befordran.
Paris d. 15 juni 1879 15 juni 1879
Edelfelt ber Pjotr Iseeff skicka tavlan till Helsingfors, där den kan tjäna som skärm i sängkammaren eller i pojkarna Walléens sal.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Edelfelt påminner Alexandra Edelfelt att skriva till Stockholm, poste restante; han tycker resandet är tråkigt och önskar han hade en liten kamrerstjänst i Helsingfors; han påminner om fotografierna och hälsar småflickorna, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och gossarna.
Paris d. 11 Juni 1880 11 juni 1880
Montgomery underrättade om att Mischa Walleen blivit student.
Måndag d 21 mars 1881 21 mars 1881
Mischas projekt att bygga en villa har mycket gladt mig likasom tillfälle då yppas ges mig att segla så mycket jag vill.
Gatschina d. 5 februari 1882 5 februari 1882
Hos Manzeys drack jag the, och skyndade mig derefter hem för att klä mig, ty jag var sedan en vecka bjuden på middag af Gubben Furuhjelm – Skandal – jag kom då alla sutto till bords, men ljög en historia som urskuldade mig. Omkr. 20 personer. Baron Boije, Casimir, 4 ryska genraler, Tudeer, en fru Smitten, en page Furuhjelm, bror till Walleenernas bekanta, och ännu några personer som jag ej hörde namnen på
Paris d. 25 februari 83. 25 februari 1883
Hvad det skulle ha passat utmärkt bra för Walleenarna att köpa Haiko nu, om de haft sina pengar i behåll. Mischa finner väl nu också huru grymt dumt han hushållat med sina pengar, och ångrar väl bittert båtar och holmar och andra dumheter.
lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Fru Etter ber Alexandra Edelfelt fråga Mischa Walleen om en del av hennes möbler får stå i villan över vintern, eller till slädföret.
Paris 3 juni 1888 3 juni 1888
"P. S. Hvilken är gossarne Etters adress i Petersburg. Jag hade nämligen tänkt adressera Child och Thullstrup till Polja, då de i sommar skola besöka Pburg och lägret. Polja bör ej vara orolig att få några depenser genom dem – de äro alls ej af den sorten – för resten utmärkt hyggliga, gentlemän båda två – tvärtom tror jag gossarne Etter bara skulle ha roligt af dem. Först i Juli komma de – kanske passera de genom Helsingfors på hemresan, då får jag fara dit oläsligt dem en dag. – Hur går det med Mischas och fru Etters ädla strid om villan Skandinavia? – Blir ej Skandinavia, som ingen menniska skött om alldeles Ruti Hilda småningom?".
Paris 30 juni 88 30 juni 1888
Har Alexandra, Annie och Berta Edelfelt obehag av dem som bor i Mischa Walleens villa?
Saaris midsommardagen kl. 11 om aftonen 24 juni 1889
Mischa Walleen rest från Mustiala mitt i sin tentamen för att överta Tavastby; lärarna har bett honom ta sin examen först; Edelfelt: Mischa är litet "vriden".
Zitting berömde Mischa Walleen och menade att han haft ett gott inflytande på de andra eleverna; Gripenberg berättade att Mischa hade flyttat till en öde ö för att förbereda sig för examen i kemi och fysik, men att han hade fiskat om natten och sovit på dagen; lärarna på Mustiala frågade efter Mischas förmögenhet, de menar att det "bär till fjälls" för honom utan förmögenhet.
Bregentved Haslev Söndag 6 aug 93 6 augusti 1893
Osäker koppling Det är rigtigt tragiskt med Mischas förlofning tycker jag. Hur kan han vara en sådan nahjus! –