Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

tysk köpman, reseagent

Källor

St. Petersburg d. 2 Mars kl. 8 på aftonen Hôtel Kaiser 2 mars 1876
Pälsen kommer väl till pass om vädret fortsätter att vara lika rått och otäckt som nu; Harling och Victor Hoving tänker expediera sina pälsar till Piehl & Fehling i Lybeck för att sedan vid öppet vatten sändas till Finland; kanske Edelfelt gör på samma sätt för att inte besvära greve Edvard Piper.
Skovvänge egendom, (Vordingborg) d. 1 Juli 1876 1 juli 1876
Edelfelt har fått brev från Piehl & Fehling, den 8 juli går ett ångfartyg från Lübeck.
På måndag reser Pietro Krohn till Köpenhamn och Edelfelt stannar där troligen en dag och beger sig därefter till antingen Lübeck eller från Malmö norrut; han har ännu inte fått svar från Piehl & Fehling om ångbåtarna; skall han stanna en afton i Jönköping?; resan via Lübeck blir lika dyr som resan över Sverige.
Paris 2 juni 1900 2 juni 1900
Jag kan tänka mig att B. berättar, berättar, berättar. – Säg henne att kofferten i går afsändes till Lübeck Piehl et Fehling, Grande Vitesse, för att transito skickas till Borgå och fröken Bertha Edelfelt.