Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

zoolog, skald

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Expeditionen har utökats med magistrarna Eliel Aspelin och Ernst Lilius; Odo Reuter ska följa med till Åland.
Edelfelt tycker mycket om Odo Reuter som följt med dem till Mariehamn; Reuter har också varit Edelfelts försvurna då språkfrågan har lett till häftig ordväxling bland expeditionens medlemmar.
Expeditionen och deras följeslagare Odo Reuter hade anlänt till Degerby först klockan 9 på kvällen; de åt en anspråkslös kvällsmåltid och roade sig med att gå ut på bryggan för att stämma upp i en serenad för 'Grefve Berg', som på grund av "misten" [dimman] ankrat ett stycke därifrån.
Edelfelt hade på middagen träffat två unga fröknar Wrede från Storvik, Hedvig och Karin, vilka gick i skriftskola hos Fredrik Gabriel Hedberg; deras mor Hedvig Wrede var född Armfelt; Odo Reuter som kände fröknarna närmare hade försäkrat att de var glada och livade bara man lärde känna dem.
Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14 juli 1871
Edelfelt har tillsammans med Reinhold Fabritius och Jonathan Collander rest från Eckerö till "gamla goda Svealand", Sverige, utan att kanslern och universitet har utfärdat pass till expeditionsmedlemmarna; Odo Reuter var den som mest agiterat för resan, slutligen har de lyckats vinna Nils Mandelgren och Emil Nervander för saken; de har fått hjälp av pastor Karl Moliis, som gjorde dem sällskap då expeditionen undersökte Eckerö kyrka; tillsammans med Mandelgren har pastorn talat med tullförvaltaren, som skulle vara en "raissonabel mand"; tullförvaltaren hade meddelat att de riskerade en bot på 400 mk; före de fortsatte resan till Geta och Saltvik, gjorde de ett sista försök; en bonde gick med på att som kapten ta dem som besättning över till Sverige; pastorn utfärdade "prestbevis" på att sällskapet var sjömännen R. Wilhelmson, A. Carlsson (Edelfelt) och J. Carlsson; tullförvaltaren gav dem sjöpass och avrådde liksom Nervander och Mandelgren dem från att uppträda som studenter; Ernst Lilius lånade Edelfelt en mera passande hatt; Odo Reuter förvägrades prästbevis i och med att han för en tid varit relegerad från universitetet.
På Odo Reuters rekommendation tog de in hos fru Sandelin, som hyrde rum åt resande finländare.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Edelfelt jämför svenska författare som Fjalar och andra "Upsalastudenter" med finländarnas Zacharias Topelius, J.J. Wecksell, Theodor Lindh och Odo Reuter den yngre; ett positivt undantag finns bland svenskarna – Carl Snoilsky; Edelfelt hittade förklaringen till bristen på svensk poesi i det nyvaknade politiska livet i Sverige.