Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ingenjör, Edelfelts vän, Ernst Nordströms bror

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Ångbåten anlände till Ekenäs mitt i natten; lossandet och lastandet störde nattsömnen, det lät som om Thor med sin hammare dundrade på fördäcket; det enda han såg av Ekenäs var en skymt av "civis", medborgare [här i betydelsen medlem i Nyländska studentavdelningen], Loschaken (Karl) Nordström, som är ingenjör på Hangöbanan.
Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Hela förra natten drömde Edelfelt om Finland; Ernst Nordström och dennes bror Loschaken förekom i drömmarna.
Paris d. 8 Sept. 1875. 8 september 1875
Anledningen till att Edelfelt inte genast svarat på Alexandra Edelfelts brev är att han varit bjuden ut till bröderna Gueldrys (Ferdinand och hans bror studenten) lantställe Trévis, nära tågstationen Villiers-sur-Marne: där fanns också Madame Gueldrys syster och svåger, den senare docteur ès lettres [filosofie doktor] och professor vid lycéet i Orleans och utbildad vid Ecole Normale (lärarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Paris universitet); bland de inbjudna fanns också en juris licentiat, Monsieur Lacoste, som påminde om Mauritz Nordström; bröderna Gueldry hade också en blind syster; då de på kvällen skulle ta tåget tillbaka till Paris fick de veta att en kolvagn stjälpt mellan Nogent och Villiers; många passagerare gick till Champigny, andra till Paris; Edelfelts sällskap återvände till Trévis och tog tåget följande dag.
Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
De Ottelinska avkomlingarna är stora beundrare av sin egen släkt; Edelfelt fick höra om Loschaken Nordströms utmärkta praktiska förstånd, en liten Wallgrens zoologiska geni, Hjalmar Schildts och Mauritz Hallbergs personliga förtjänster, om bröder, kusiner, mostrar och fastrar.
Ospedaletti 10 mars 10 mars 1891
Osäker koppling Nu ha vi fått till bordsgrannar en gammal tysk prest med gemål och nièce – en utmärkt vackert backfisch, så pigg och frisk och strålande som det är möjligt att vara vid 17 år. Gubben som liknar Mauritz Nordstöm och hans fru som ser ut som en af fliegende Blätters fruar äro ytterst typiska – oberörda af denna verldens flärd och otroligt språksamma. De bråka mycket med att konversera med en engelsk miss som kan 10 ord tyska och dem dåligt. det går sålunda ungefär Missen: ik kann nit sprekee deutsch der die das so schwer. Der herr Pfarrer: Ach so, Sie haben oläsligt Lernen der Deutschen Sprache ungeahnte Schwierigheiten bagagnet unter den Regeln der Genera oder des Geschlehts – Missen: Wie, was??? d. h. Pf. Ich sage die genera oder das Geschlecht o.s.v. paus – Missen har ej förstått ett ord. Gubben spelar emellertid bra och musikaliskt piano och det var rigtigt roligt att höra honom spela saker af Bach i dag.
Ospedaletti 15 mars 1891 15 mars 1891
Den den prestgubben, Krüger, som liknar gubben Mauritz Nordström är numera min vän – han målar!!! – När han finner ett landskap "hochromantisch" så sätter han sig ner tar fram sin skizzbok och förbättrar det ytterligare genom att ta bort ett berg här och en stad der – det är intet så noga – slutligen har man ingen idé om i hvilken trakt eller ens i hvilken verldsdel man är. Han hade i dag gjort en vy af Ospedaletti som närmast liknade Batavia – såsom jag föreställer mig det.