Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

filosofie licentiat (disputerat), docent i historia, riksarkivarie

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt hade på båten till Stockholm doktor Karl August Bomansson till hyttkamrat; de hade talat om fornforskning; i språkfrågan var de av samma åsikt, och kritiken mot Morgonbladet, Kaarlo Bergbom och andra var inte skonsam.