Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

affärsman, konsul

Paris d. 27. / XI 77 27 november 1877
Edelfelt har meddelat Gustaf Philip Armfelt att Feodor Kiseleff kan få pagen för 300 francs.
Paris d. 14 dec. 77 14 december 1877
Edelfelt tackar för växeln och brevet; han skall skriva till Feodor Kiseleff eller Gustaf Philip Armfelt för att ”erkänna ingången af beloppet”.
Paris d. 11 Juni 1880 11 juni 1880
Osäker koppling Edelfelt är ledsen över att föregående dag ha skrivit ett dumt och otåligt brev; på morgonen fick han Alexandra Edelfelts brev från den 3.6; det har dröjt märkvärdigt länge på vägen; Kiseleffs brev till Gunnar Berndtson kom fyra dagar tidigare.
Sevilla d. 25 april 1881 25 april 1881
Osäker koppling Det är ju förfärliga nyheter från Norden som Mammas bref innehöll Henning Hamiltons fall är oförklarligt, Konni antydde något den Kiseleffska historien – Usch – det är bland det fulaste jag hört – och jag skulle helst låta bli att tro på dylikt. Vår Nord, som så gerna skryter med heder och tro och mandom mod och morske män, månne den har mera rätt till denna stolthet än något annat land. Jag för min del är öfvertygad om att menskligheten är öfverallt densamma, och just derföre förtviflar jag ej. Finnes det mycken uselhet öfverallt, så finnes det äfven mycket godt, ädelt och vackert. Det är vid detta goda och sköna vi skola hänga oss fast här i lifvet för att ej drunkna i hopplös förtviflan.
Paris 11.4.90. 11 april 1890
Osäker koppling Erik mår bra; då Edelfelt skulle gå hemifrån ville Ellan att han skulle titta på sovande Erik, som var riktigt vacker; Erik är egentligen ingen skönhet, men ser rolig och vaken ut; hoppas Erik blir förskonad från att se ut som Feda Kiseleff som är så skön.