Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

g.m. doktor Eilert Edvard Mobeck

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Johnsson har återvänt från överste Alexander Leuhusens läger i Danmark tillbaka till Granbäck; han kom med ett brev från tante Iden (Adelaide) Leuhusen, vilket Edelfelt vidarebefordrar till Alexandra Edelfelt; doktor Eljert Mobeck som har tänkt åka till Köpenhamn, fick en inbjudan till Granbäck, för att lindra saknaden efter sin fru, Emilie Mobeck, som befinner sig på annan ort halva sommaren.
Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Doktor Eljert Mobeck kommer på kvällen på besök med sin fru Emilie Mobeck, som har återvänt från sin hälsobrunnskur.
Fru Emilie Mobeck har anlänt och frågade efter Alexandra Edelfelt; Edelfelt väntar på att få höra doktor Eljert Mobeck förklara förmiddagens brev; tante Iden (Adelaide) Leuhusen har talat om att skriva brev till Alexandra Edelfelt.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Eftersom fru Emma Ahlberg inte ville följa med till Visingsö, förföll planen på att hela "kotteriet" av Ahlbergs, Mobecks, tante Adelaide Leuhusen och Edelfelt skulle företa utfärden; Edelfelt fick åka ensam då inte heller Ekströms kom med och han blev på kajen presenterad för kapten Salomon Silfversparre och brukspatron Emil Anckarkrona; med på båten fanns också assessor Hjalmar Uggla (gift med fröken Ida Faxe) och kapten Carl Ridderstedt (72 år), som bevarade Alexandra Edelfelts besök från föregående år i varmt minne.
Granbäck d. 27 Aug. 72. 27 augusti 1872
Edelfelt skall snart åka iväg till Walléens eller Mobecks och hinner därför inte skriva något långt brev; han tackar för Alexandra och Ellen Edelfelts brev.
Granbäck d. 11 September 1872. 11 september 1872
Vid Edelfelts avresa kom Leuhusens, doktor Eljert och doktorinnan Emilie Mobeck, Herman Gegerfelt, Carl Hultander, magister G.A. Säve och pojkarna Leuhusen till stationen för att ta avsked.
Götheborg måndag d. 6 nov. 1876 6 november 1876
Edelfelt var med Leuhusens bjuden till Mobecks på musikafton: en tysk violoncellist Hartmann från kapellet i Köpenhamn hade kommit till Jönköping på genomresa; Eljert Mobeck hade lagt beslag på honom och ställt till en trio med viol Wilhelm Heintze (sonen), violoncello och piano Gustaf Wilhelm Heintze (fadern); de spelade Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Johann Hummel, och Felix Mendelsohn; inbjudna var Emelie och Brita Petersens, friherrinnan von Otter med dotter och doktorinnan Quennerstedt; Mobecks hustru har åldrats och har fortfarande samma stilla och saktmodiga väsen.
Stockholm torsdag afton – juli 79 Hôtel Rydberg 10 juli 1879
Doktor Eljert Mobeck och baron Alexander Leuhusen mötte Edelfelt vid ångbåten i Jönköping; de gick på visit till hovintendenten Johan Fredrik Killander och presidenten Herman von Gegerfelt (Alexandra Edelfelt vet väl att han blivit president?); Leuhusen är en ärans man och har alltid visat sig vänfast mot Edelfelt; Leuhusen och Mobeck försökte få Edelfelt att lova komma via Jönköping och stanna en hel vecka på återresan på hösten; fru Mobeck serverade te och sexan [lättare måltid] innan de följde Edelfelt till bangården.