Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

general

Gripsholm d. 26 Sept. 26 september 1872
Edelfelt har sökt konterfej [porträtt] som skulle vara av intresse för finländare: Gustaf Philip Creutz, Torsten Stålhandske, Michael Choræus, men inte funnit något.
Åbo, d. Torsdag. hos grefvinnan Gustafva Essen. kl. 6. e.m. 11 oktober 1877
Edelfelt skyndade sig ner i kyrkvalven och tecknade så mycket han kunde; han fick inte tag på någon kista från äldre tid än 1620; vaktmästaren öppnade flera av kistorna; Torsten Stålhandskes kista är makalöst vacker; formen på träkistorna är ungerfär densamma som ännu används i Finland, svängda med konvext lock.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Fredric Rettig hämtar dem med vagn klockan halv 10; halv 8 meddelade Jacob Ahrenberg att han går till domkyrkan för att måla några akvareller; Edelfelt driver med Ahrenberg och hoppas att han på de få timmarna också hinner restaurera Stålhandskeska koret, göra historiska forskningar och skriva några noveller med franska och italienska citat och motiv från Åbo domkyrka.
Åbo, den 21 Oktober 1879 21 oktober 1879
Carl Creutz frågade Edelfelt om han ville måla en historiemålning i Stålhandskeska kapellet och vilket priset i så fall skulle vara; Edelfelt har svårt att göra en uppskattning: 1. de färgade fönstren gör kapellet mörkt, 2. distansen för att se tavlan är kort; uppgiften består i att fylla en valvnisch ovanför kistan med målning; Edelfelt bad greve Creutz skicka honom måtten på nischens storlek och lovade sedan göra upp ett kostnadsförslag.