Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amerikansk konstnär och litteratör, student vid konstakademien i Antwerpen på 1870-talet

Källor

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29 oktober 1873
Senaste vinter fanns flera amerikaner på konstakademien än för närvarande; Monsieur Francis Davis Millet från Boston vann pris vid konstakademiens concours [tävling].
Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22 mars 1874
Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.
Paris d. 22 om aftonen 85 1 januari 1885
Osäker koppling Representationen hos Petit var en reklam för ett julblad som Petit ger ut och som gör reklam för osålda tavlor av Stevens och Millet.
Paris 7 juni 1900 7 juni 1900
Alla morgnar kl. precis 9 måste jag vara på juryn. – Amerikanarne Harrison och Millet äro bra trefliga att ha att göra med – likaså skandinaverna Tuxen, Gronvold och Hagborg – vi äro ändå af samma folkstam allesamman, äta vanligen tillsammans och se saken på samma sätt.