Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

familjen Edelfelts tjänarinna under många decennier

Källor

Antwerpen några dagar före jul 1873. 20 december 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa Erik Benzelstjerna, Tajta (Fredrika Snygg), Mari, Tante Emilie Levong.
Måndags afton. 18 december 1876
Edelfelt önskar frid och fröjd och att Gud bevarar dem från allt ont; han ber Alexandra Edelfelt hälsa småsyskonen och att de dricker hans skål vid julbordet; Tajta [Fredrika] Snygg och Mari är naturligtvis inbegripna i de allmänna hälsningarna.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Edelfelt ber hjärtligt hälsa till Morbror Gustaf Brandt med familj, tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Mari, men främst Anni och Butti (Berta) Edelfelt.
Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15 oktober 1877
Vädret är vackert och Edelfelt har blivit på bättre humör; han bryr sig inte om att köpa paraply; Alexandra Edelfelt och Mari har packat mästerligt; han ber Gud välsigna Mamma och hälsar till Ankepisse [Annie] och Blis Blas [Berta] Edelfelt.
Paris måndag – 17 dec. 77 17 december 1877
Då dessa rader kommer fram är det julbrådska hemma; han ber Gud bevara dem alla; det är förargligt att han inte kan sända julklappar åt småflickorna; Tajta (Fredrika Snygg) och Mari borde också få julklappar för sina trogna tjänster senast han var hemma.
Paris, andradag jul 1877 26 december 1877
Om Edelfelt vore hemma skulle första nyårsvisiten i frack och handskar gå till morbror Gustaf Brandt; Alexandra Edelfelt får i stället framföra hans hälsningar till Morbror, Fanny och hans barn; han ber henne också hälsa Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Mari.
Paris d 22 Jan. 1879 22 januari 1879
Kaminen är eldröd och ser ut som eldstoden i öknen; Edelfelt saknar kakelugnarna där hemma, han saknar Alexandra Edelfelt och Mari som såg till att allt var i ordning.
Paris d. 11 Juni 1880 11 juni 1880
"Den hederliga Haikotaflan" är den enda i de 4 utländska salarna som har inskriften "medaille"; Edelfelt frågar sig om de kunnat tro detta då Mari bar den tunga duken upp och ner, när Fiu satt och poserade och Madame Emelie von Etter med svit kom och såg på hur arbetet framskred.
Julafton 24 december 1880
Rolig jul och Guds välsignelse önskar Edelfelt; han hälsar till Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika) Snygg och Marie, samt Anni och Bertha Edelfelt.
Nyårsnatten 1880-1881 31 december 1880
Och nu upprepar jag: Ett Godt nytt År! – Helsa Tante Gadd Morbror Gustaf Tajta, Mari och alla bekanta hjertligen från Atte.
Lördag afton kl. ½ 12 på kvällen hos Manzeys 25 mars 1882
Vid hemkomsten var brefkortet här. Skorna kommo redan i morgse, således icke ett dygn efter mig. Hur var det – månne jag gaf drickspengar åt Mari? Jag har fått en fruktan på mig, att jag skulle ha glömt det. Säkert är att jag hade 10 mk färdigt för detta ändamål.
Paris d. 3 aug. 1882 3 augusti 1882
Ännu har jag den välsignade theaterkikaren att köpa, likasom något åt Tajta, Marie, Schura Koki, Wania – åt Lilli har jag bara en hatt, men hoppas ännu i dag hitta på något annat. Åt fru Etter o tante Gadd tar jag Japanska dynor-broderier.
Julafton kl. 4 e.m. 24 december 1882
Och nu farväl – Gud välsigne Er och gifve Eder en glad helg. Förlåt nu att mina julklappar komma alldeles post festum, men de äro lika välmenta för det. Vill Mamma, af mina pengar, ge något åt Tajta och Mari, så gör det. Och dermed tar jag er alla i famn ock saknar er, saknar er obeskrifligt Atte
Nyårsnatten 1882-1883 31 december 1882
och nu slår min klocka 12 och jag skrifver för första gången 1883 Derpå tar jag er alla i famn, Mamma först naturligtvis, och önskar eder med tårar i ögonen och med den varmaste tacksamhet och kärlek i hjertat Eder ett Godt Nytt År Måtte Herren Gud bevara Eder! Så har dock min första tanke på detta år varit för Mamma,och det är en god början på året. Derpå går jag nu alldeles ensam och fattar en gyllene pokal och fyller den med glödande cypervin (ett vanligt glas med likör i – det är det enda jag har hemma) – seså nu är det gjordt – och dricker Eder skål – Mammas Annis, Berthas, Tante Gadds, Morbrors och hans familjs, Tajtas och Maris. för att lugna Eder och genast afklippa misstanken om skåpsuperi vill jag anmärka att ej druckit ett glas för hvar och en, men att meningen var lika god.
lördag afton kl. ½ 12 1 januari 1885
Osäker koppling Marie påminner om ost och anjovis.
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Ber hälsa familjen Brandt, Adèle Gadd, Fredrika "Tajta" Snygg och Mari.
Paris d. 18 dec. 86. 18 december 1886
Julklapparna kommer senare; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt köpa något för hans pengar åt alla hemma och hos familjen Brandt, Tajta och Mari medräknade.
Paris d. 18 april 87 18 april 1887
Edelfelt hoppas att Majus sjukdom inte var farlig eller långvarig.
Paris d. 27 april 1887 27 april 1887
Maries sjukdom är troligen inte riktig tyfus; men man måste vara försiktig; låt henne inte vara oförsiktig med mat, och inte börja bestyra med saker.
Edelfelt hoppas att Maja kryar på sig.
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Alexandra, Annie och Berta Edelfelt ska försöka bjuda Bjørnson på middag hem till sig; han skulle säkert vara förtjust över att äta bättre mat än man annars kan få i Helsingfors och i litet sällskap; Mari lagar god mat.
Saaris 5 okt aftonen. 5 oktober 1888
En del saker kanske kan skickas från Haiko; blir det billigare som Marie föreslagit, att man skickar nyckeln till fru Etter och hon låter sitt tjänstefolk mot ersättning bära ner sakerna till ångbåten? Ifall det blir, låt Annie Edelfelt skriva till fru Etter och Marie bestyra om nyckeln.
lördag kl. 10 1 januari 1889
Kan Mari ge 10 mk åt vaktmästar Boberg, som tvättat Edelfelts penslar och konkat en låda som Haartman stod på.
Hälsningar till Annie och Berta Edelfelt, tant Gadd, Tajta och Mari.
Paris fredag 12 april 89 12 april 1889
Glad att alla mår väl; hälsningar till tant Gadd, Annie Edelfelt, Tajta och Mari.
Lördag afton 1 januari 1890
Nathalia Krook har kommit med ångbåten för att besöka Alexandra Edelfelt och ”tante Gadd” som inte är på Haiko; Edelfelt har inte kunnat umgås på grund av sitt arbete; Nathalia Krook var inte ”mankerad”; Mari har hållit sällskap.
Tjänarinnan Ida har sett allvarlig ut under dagen; pigan Mari har varit vänlig; Edelfelt ”mår som en prins i en bagarbod”.
Söndag kl. 6 1 januari 1890
Söderberg på Haiko gård har beslutat att [drängen] Ekman inte kan stå modell för Edelfelt före fredag; Ekman behövs för att sälja på marknaderna, men måste han köra med varor till staden, undrar edelfelt; Forssell har åtagit sig att åka; Mari menar att Edelfelt borde uppvakta Söderberg; Edelfelt ska ta på sina "bästa kläder” och besöka Söderberg.
Mari har haft främmande: Saleniuskan och Klangskan.
Måndag afton kl 11 1 januari 1890
Mor och systrar är i Helsingfors ”så dåligt uppassade”, medan Edelfelt har två jungfrur till sin tjänst [på Haiko]; Sanna ska resa.
Haiko lördag afton. 1 januari 1890
Edelfelt och Mari kommer antagligen med tåget [till Helsingfors] på tisdag.
Köpenhamn Måndag (vet ej datum, sent, alltför sent i maj redan) 1894 1 maj 1894
I morgon afgår med båten direkt till Hfors 1° flickornas gardiner (jag hoppas de behaga. 2° 2 proflappar till deras möbler (jag tyckte det var säkrare att skicka proflappar på en aln för att ni skulle få se rigtigt – af tyget skickas så mycket som behöfvas så snart flickorna bestämdt sig. 3° min vinter paletå och skinnmössa. 4° en gammal rococosoffa som jag köpt hos en "Marchanddiser" 5° en pastellskizz af prinsessan, som Ni icke får döma efter denna karrikatur, 6° några beslag till Vår en byrå. 7° något som jag skall köpa i dag ännu. *) *) 8° tyg till rococo soffan – jag ber flickorna se på detta – det är billigt bomullstyg – vilja de ha sådant? – Allt detta tar jag mig friheten skicka under Mammas adress! Marie kan ju förtulla det – soffa ser bofällig ut – jag hoppas de ej klä till för den. för tullafgiften och frakt skickar jag här – med 100 mk – det kan aldrig bli så mycket, naturligtvis.
Skärtorsdag 1895 11 april 1895
Sanny ber också helsa till Marie. Kiki säger att han tycker allra mest om Mari, så om Sofi och minst om Hanna – "hon är så allvarsam". Han är med undantag af några sturskhets och vredesskof, en snäll gosse – Gud låte honom bli ändå snällare. – Mammas egen Atte
Paris torsdag 9 maj 1895 9 maj 1895
Nu är jag rädd att jag gjort en dumhet: Jag skickade utom Berthas turturdufsfärgade hatt två andra simpla, och är rädd att dessa två betala mera i tull än de äro värda. Jag adresserade sändningen till Mamma – skicka Marie dit och bed henne noga framhålla för dem på tullen att de två andra hattarna äro simpla hattar, trädgårds och landthattar, kanske Snoppe Hongberg och de andra tullnärerna då låta tala med sig. Tullen skall jag naturligtvis betala
Salzburg 10 mars 1900 10 mars 1900
B. sköter sig makalöst och ser ut att kunna hjelpa sig förträffligt utan Maris ömma och bortskämmande vård. Hon, Brämla – är en mycket angenäm reskamrat genom det stora qvantum bon sens och lugn i omdömet som hon har, likasom genom hennes mottaglighet för konstnärliga intryck. I målerisamlingen i Wien, der det finnes herrliga Velasquezar och mycket annat godt, sade hon några saker som förvånade mig genom träffsäkerhet och skärpa och dock har hon ju aldrig tänkt en allvarlig tanke i konstfrågor. "Det är det Strengska hufvu't" sade Morbror August.