Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

filosofie doktor, delägare i bokförlaget P A Norstedt & Söner

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Det kan glädje Alexandra Edelfelt att veta att tre firmor anhållit om ensamrätt att publicera fotografi och gravyr av Edelfelts tavla; 1. Goupil & Cie skulle införa reproduktioner av de främsta arbetena i "le Salon de 1877" och Edelfelt svarade genast jakande; Adolphe Goupil har filialer i London, Berlin, Haag och New York; 2. fotograffirman Ferrier & Lecadre; 3. Nordstedt & söner i Stockholm meddelade genom doktor Albert Laurin att de ville ha tavlan i träsnitt i Nordiska målars tavlor; de får göra upp om saken med Goupil.
Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Edelfelt håller med doktor Albert Laurin (svensk som är i staden med Ahlbergs): man ser en äldre kultur hos fransmännen i deras sätt att umgås; det är ledigare och naturligare, men på samma gång artigt.
Paris lördag. 13 maj 77. 13 maj 1877
På eftermiddagen gick Edelfelt till Ahlbergs, som bjöd med honom på middag på Café Helder, ett dyrt demi-monde ställe, men på dagen anar man inte den publik som infinner sig där efter klockan 12 på natten; med på middagen var också doktor Albert Laurin med fru, "gamle gubben" Bolinder med järnfabriken, hans dotter, samt en ung Monsieur Eugène Thiébaut; de tre "fruntimren" såg alla bra ut; Edelfelt skulle vilja veta om fröken Klara Bolinders vackra minspel och ständigt växlande uttryck i ögonen var naturligt eller inlärt; om det är inlärt får det Edelfelts beundran, hon behärskar i så fall balansgången i koketteri; doktor Laurin drack "drottning Blancas" skål; unge Thiébault talar bra svenska, även om han konstruerar meningar på franskt vis; han är uppfostrad i Stockholm; han är i staden i affärer och skall nästa år göra sitt "volontariat" [militärtjänstgöring].
Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Doktor Albert Laurin kom för att följa med Edelfelt på restaurangen där han äter och sedan föras ut på några av de mest omtalade kaféerna i Quartier latin.
Albert Laurin och Edelfelt gick först till en trägravör, Regnier, för att se om Edelfelt ville ha sin tavla skuren av honom; Regnier har tidigare arbetat för Nordstedt & Söner; Laurin försäkrade att Adolphe Goupil inte kunde misstycka att tavlan publicerades i Sverige då det inte existerar något fördrag om artistisk äganderätt mellan Frankrike och Sverige; Laurin menade att Edelfelt inte skulle fråga lov av Goupil för att få verket publicerad i "Nordiska målares tavlor”.
Edelfelt hade kunnat ge tavlan åt Charles Baude, men Albert Laurin tyckte inte om Julqvällen och Regnier skär finare, om än inte märkbart bättre.
Edelfelt följde Albert Laurin till Walter Runeberg.
Då klockan närmade sig 6 var Albert Laurin så trött att han inte orkade komma tillbaka till Quartier'et och bjöd i stället på middag hos Helder där de träffade hans fru och Ahlbergs; på kvällen ville herrarna gå på något "skojfriskt"; det var svårt att ge råd i Paris, i synnerhet då Johan Ahlberg inte förstår franska och inte ville gå på bouffe teater eller bal; de gick till Palais Royal teatern, och såg "la Boule"; Ahlberg gick efter första akten då han inte kunde följa med och förstå vad publiken skrattade åt; Laurin, som är vegetarian och vattenkurist, gav Edelfelt hälsoråd; Edelfelt tyckte en del råd var behjärtansvärda, som vikten av frisk luft och vila, men ville inte gå in på att äta så lite kött som möjligt och undvika kaffe och vin.
Paris d 21 maj 1877 21 maj 1877
Ahlbergs och Laurins har rest; Albert Laurin överlämnade åt Edelfelt att ordna träsnittet.
Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Carl Gustaf Estlander vill låta fotografera Edelfelts Blanca i Stockholm för verket ”Nordiskt Museum”; om Albert Laruin inte har något emot det och om de står för alla utgifter låter han gärna sin tavla åka via Stockholm.
Paris d. 21 Juni 77 21 juni 1877
Carl Gustaf Estlander har inte svarat på om Edelfelt ska sända sin tavla till Stockholm eller inte; Edelfelt blir väl tvungen att inleda en tröttsam korrespondens med Albert Laurin och andra i Sverige.
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Edelfelt ska gå till Adolphe Goupil och fråga om inte de övriga fotografierna äntligen är färdiga; han vill skicka ett fotografi till Pietro Krohn och ett till doktor Albert Laurin.
Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Albert Laurin har skrivit att han inte har något emot att Edelfelts tavla fotograferas av Johannes Jæger; Edelfelt hoppas att inget händer ramen och tavlan under transporten till Jæger i Stockholm.
Paris, d 30 Juni 77. 30 juni 1877
Edelfelt har skrivit och skrivit de senaste dagarna, brev till Albert Laurin, Johannes Jæger, Pietro Krohn och artikeln åt Carl Gustaf Estlander.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7 juli 1877
Edelfelt har ordnat med Albert Laurins gravyr för Nordiska målares tavlor; "dumlingarna" i Stockholm skriver att gravyren ska vara färdig den 20 augusti eller tidigare; Edelfelt förstår inte hur de ska hinna, gravören måste först invänta svar från Stockholm, sända ett första utkast till Edelfelt på Hindhår, som sänder rättelser till Paris och den slutliga klossen ska sedan sändas till Stockholm.
Lübeck, den 17 Juli 1877 17 juli 1877
Som Alexandra Edelfelt ser har Edelfelt kommit sig iväg; ödet tycks emellertid ha sagt hic nee ultra [hit men inte längre] för några dagar; det avgår båtar till Stockholm, men de går via Carlskrona, Oskarshamn, Westervik och Gud vet var; på torsdag går Pehr Brahe till Åbo och Edelfelt hoppas på lördag kunna ta tåget till Kervo; det blir billigare att åka med Pehr Brahe än att fara via Stockholm, och han slipper de tråkiga visiterna hos Ahlbergs och Laurins.
Stockholm måndag d. 15. Okt 77. 15 oktober 1877
Edelfelt skall låta putsa upp sin hatt och sedan bege sig till Albert Laurin, Johannes Jæger och Nationalmuseum; om han blir färdig ger han sig av på kvällen med tåget till Malmö och är följande kväll i Köpenhamn.
Stockholm, tisdag d 16 okt 77. 16 oktober 1877
Edelfelt skyndade till Laurins på frukost; där var Albert Laurins bror och kompanjon; Laurins fru behagar Edelfelt, i hennes ansikte finns inget som är bildskönt, tjusningen låg i uttrycket och i hennes långa smärta gestalt; brodern dr Gösta Laurin är gift med en Rohtlieb, och var i egenskap av släkting över på det Willebrandska bröllopet i somras.
Albert förde Edelfelt till August Malmström och därefter till Henrik Cederschöld som byggt ett nytt hus i Villastaden bakom Humlegården; Cederschölds fru var hemma och kände igen Edelfelt från 1872; villan är makalöst fin med gamla möbler och vackra pjäser; Cederschölds fru har embellerat [blivit vackrare] och ser inte mera så sjuklig ut.
Albert Laurin tog Edelfelt till förlagsexpeditionen (Norstedt & söner); Edelfelt träffade doktor Höckerberg som skrivit Edelfelts biografi, och bad honom kommentera den; gravyren kommer att kosta ca 1 000 francs, därför skall Laurin försöka sälja klichéer till England, Tyskland och Danmark; Blanca får allt resa världen omkring.
Albert Laurin tog Edelfelt också till Artur Hazelius etnografiska museum; från Finland fanns en kantelespelande gubbe; de finska sakerna vittnar bara om fattigdom; ett herrskap beskärmade sig över vaxdockan och en herre förklarade att fattigdomen gjort finnarna så små och usla; Edelfelt ingrep och sade att han inte kunde klaga på sin längd fast han är finne; uppsättningen med gipsdockor är inte bättre än den i Helsingfors, men när skall de få denna mängd av husgeråd, saker och kuriosa?; på hemvägen mötte Edelfelt Henrik Cederschöld som bjöd honom på middag, men Edelfelt avslog.
Med Laurins blev det mycket tal om Pauline Ahlberg, som arbetar på sitt manuskript om franska litterära celebriteter; de frågade sig hur hon skall klara av Pierre Jean Béranger, som hon skriver ett kapitel om; Albert Laurin har läst delar av boken och anser att den inte är illa, men helt grundad på andra auktoriteter än hennes eget omdöme.
Paris 1 dec. 77 1 december 1877
Albert Laurin delade Edelfelts åsikt om Regniers gravyr; Laurin är rasande och betalar inte Regnier innan denne graverar om vissa partier, t.ex. Blancas huvud; eftersom man redan utannonserat det häfte av Nordiska målars taflor där träsnittet skall förekomma ser sig Laurin tvungen att låta trycka ett begränsat antal exemplar, och sedan skicka stocken tillbaka.
Edelfelt har fått Alexandra Edelfelts brev, samt ett långt och vänligt brev från doktor Albert Laurin, som också varit krasslig.
Paris d. 12 maj 78 12 maj 1878
Edelfelt är upprörd över att civis [medborgare] Carlsson inte förrän i dag berättade att doktor Albert Laurin är död; Laurin är en av de personer som bevisat Edelfelt den största personliga välvilja; Edelfelt hade stämt möte med Magnus von Wright på Café de la regence, för att få en adress på en svensk ornamnetsskulptör som de kunde skicka Carlsson till.
En liten svensk ornamentsskulptör Daniel Carlsson har kommit med rekommendationsbrev från Nordstedt & Söner, d.v.s. doktor Albert Laurin; trots att de träffats tre gånger och pourparlers [haft överläggningar, förhandlingar] med Charles Baude, Ernst Nordström och Magnus von Wright har Edelfelt inte lyckats ge honom något gott råd.