Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

konstnär, löjtnant, ryttmästare, major, g.m. Amelie Sterky, bror till Emma Ahlberg

den 3 maj 1877 3 maj 1877
Edelfelt träffade Ahlbergs på Salongen; han hade misstagit sig när han trodde de var ointresserade av konst; de är nära lierade med August Malmström, och brodern Henrik Cederschöld målar.
Stockholm, tisdag d 16 okt 77. 16 oktober 1877
Albert förde Edelfelt till August Malmström och därefter till Henrik Cederschöld som byggt ett nytt hus i Villastaden bakom Humlegården; Cederschölds fru var hemma och kände igen Edelfelt från 1872; villan är makalöst fin med gamla möbler och vackra pjäser; Cederschölds fru har embellerat [blivit vackrare] och ser inte mera så sjuklig ut.
Albert Laurin tog Edelfelt också till Artur Hazelius etnografiska museum; från Finland fanns en kantelespelande gubbe; de finska sakerna vittnar bara om fattigdom; ett herrskap beskärmade sig över vaxdockan och en herre förklarade att fattigdomen gjort finnarna så små och usla; Edelfelt ingrep och sade att han inte kunde klaga på sin längd fast han är finne; uppsättningen med gipsdockor är inte bättre än den i Helsingfors, men när skall de få denna mängd av husgeråd, saker och kuriosa?; på hemvägen mötte Edelfelt Henrik Cederschöld som bjöd honom på middag, men Edelfelt avslog.
Stockholm d 27 okt 1879 27 oktober 1879
Edelfelt har träffat Henrik Cederschiöld på gatan, men annars inte träffat bekanta; han har inte varit hos sin kära faster.
Stockholm onsdag afton 11 november 1896
Här börjar det att reda sig galant. Alla äro utomordentligt vänliga, jag får måla på konstakademin, har börjat Leffler der, varit hos Rosen och Nordenfalk, skall i morgon till Cedeschiöld och Hofstallmästaren Sager, hvars fru jag sedan 4 år lofvat måla.
Stockholm, söndagen d. 29 nov. 1896 29 november 1896
Hos Cederschiölds tecknade jag en afton vid elektriskt ljus. Tänk också hon som ju är en inteligent qvinna, (teosof och ifrarinna för qvinnorörelse och allt i tur sedan Jägerianism, spiritism – o.s.v.) hon som alltid så långt jag mins varit klädd i svart – hon eller hennes man, vill ha ett dekolleteradt porträtt i rosa eller paillogult siden!! Och om de visste huru fula dessa balkläder komma att ta sig ut om 20 år!