Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

son till Adolphe Braun, övertog fotografiateljén Braun et Cie

Paris d. 7 maj 1877 7 maj 1877
Fotografen Adolphe Braun vill fotografera Edelfelts tavla och lovar 10% av försäljningen, vilket Adolphe Goupil inte gör; Edelfelt ska gå till Goupil och fråga om hans villkor.
Paris d. 29 maj 1878 29 maj 1878
Edelfelts tavla får lovord av svenskar och finnar; på plats finns flera "skrivklådiga" personer, Lorentz Dietrichsen, Doktor Mauritz Rubinson, Jacob Ahrenberg och Gustaf Philip Armfelt, vilket gör att man snart där hemma troligen får läsa om mästerverket i tidningarna; mycket folk samlas framför tavlan, det är troligen det egendomliga ämnet som drar massornas uppmärksamhet; konstfotografen Braun har ansökt om publikationsrätten, medan Adolphe Goupil ännu inte hört av sig.
Paris pingstdagen 1878 9 juni 1878
Fotografen Braun har bedragit Edelfelt; Braun lovade fotografera Edelfelts tavla gratis och ge Edelfelt två exemplar för tidningen l'Illustration; i dag fick Edelfelt ett brev där det framgår att fotografierna inte ännu är tagna och att Edelfelt får betala 40 francs; han hoppas att det inte är för sent för tidningen; han gick till Charles Baude för att fråga råd, men denne var inte hemma.
Paris midsommardagen 1878. 24 juni 1878
Le musée pour tous vill publicera Edelfelts tavla; han har haft nytt krångel med Braun, som vill att förläggaren köper deras kliché; Charles Baude har redan låtit fotografera tavlan på trä för gravyren till l'Illustration, som troligen utkommer i augusti.
Paris d. 17 maj 1879 17 maj 1879
L'Illustration kommer kanske att införa båda tavlorna; Braun & Cie har förbehållit sig rätten att fotografera dem.
Paris d 29 Maj 2dra dag Pingst 1882 29 maj 1882
Emellertid har Braun nu fotografirättigheten. Den gamle gravören Ramus är förtviflad. Det gör mig ondt om honom. Han var kär i taflan, och som han ej sjelf kan ta gravuren på förlag blir det ej något af – Stackars gubbe.