Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk gravör, konstnär

Källor

Paris d. 18 maj 1877. 18 maj 1877
Osäker koppling Edelfelt hade kunnat ge tavlan åt Charles Baude, men Albert Laurin tyckte inte om Julqvällen och Regnier skär finare, om än inte märkbart bättre.
Osäker koppling Albert Laurin och Edelfelt gick först till en trägravör, Regnier, för att se om Edelfelt ville ha sin tavla skuren av honom; Regnier har tidigare arbetat för Nordstedt & Söner; Laurin försäkrade att Adolphe Goupil inte kunde misstycka att tavlan publicerades i Sverige då det inte existerar något fördrag om artistisk äganderätt mellan Frankrike och Sverige; Laurin menade att Edelfelt inte skulle fråga lov av Goupil för att få verket publicerad i "Nordiska målares tavlor”.
Paris d. 9 nov 77 9 november 1877
Osäker koppling Edelfelt har haft en verklig förargelse med Regniers gravyr av hans tavla; han hinner inte se eller retuschera den före den sänds till Norstedt & Söner.
Paris 1 dec. 77 1 december 1877
Osäker koppling Albert Laurin delade Edelfelts åsikt om Regniers gravyr; Laurin är rasande och betalar inte Regnier innan denne graverar om vissa partier, t.ex. Blancas huvud; eftersom man redan utannonserat det häfte av Nordiska målars taflor där träsnittet skall förekomma ser sig Laurin tvungen att låta trycka ett begränsat antal exemplar, och sedan skicka stocken tillbaka.
Paris d. 13 Jan. 1878. 13 januari 1878
Edelfelt har haft mycket tråkigheter med gravören Regnier, angående retuscheringen av Blanca.